Arkiv

Utbildningen är till för dig som har en närstående som lider av psykisk ohälsa och som känner att du behöver stöd och information samt möjlighet att diskutera med andra som befinner sig i en liknande situation. Med hjälp av information, diskussion och övningar söker vi verktyg för att klara av den förändrade situationen. Utbildningen består av tre delar med olika teman som stöder den anhöriga.
ABC-utbildningen ordnas i Jakobstad:
-del......

Det har kommit tre nya frågor till vår Ställ en fråga-tjänst, som vi nu har svarat på. Den ena frågan kommer från en person som undrar om det finns något bidrag man kan få som hjälp till ekonomin då man arbetar deltid. Den andra frågan kommer från en person som har haft ångest efter en traumatisk händelse och är orolig. Sista frågan handlar om våra rehabiliteringskurser. Frågorna och svaren hittar du här.

Vi har fått en fråga till vår stödtjänst "Ställ en fråga" som handlar om hur man kunde förbättra för personer med funktionshinder att lättare få arbete i vårt samhälle. Läs hela frågan och svaret här.

Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens anpassningskurser: Depressionsskola och Kraftgivande fotografering! Båda kurserna hålls i slutet av maj månad. Mer information om anpassningskurserna får du här eller genom att kontakta rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas 050-3688891 eller rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling 050-4096640. Vi ser fram emot din ansökan!

Har du upplevt psykisk ohälsa, till exempel depression, ångest, kriser eller bara känt dig väldigt nere, och nu börjat må bättre? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Psykosociala förbundet ger ut tidningen Respons och kommer att skriva om återhämtning i numret som har deadline den 15.5. Vi vill gärna höra din historia! Och framför allt hur du började må bättre, återhämtade dig. Att läsa om andras erfarenheter kan vara till...

Maria Sundblom Lindberg föreläser om självkänsla och självförtroende den 6.4.2017 Strandgatan 2, Academill, VASA. Föreläsningen heter "Good enough" och deltagaravgift är 25 euro (inkl. moms). Anmälan: info@conductus.fi 050-511 8445. Deltagaravgiften kan betalas vid föreläsningstillfället eller också in på kontot FI18 5670 0820 1975 21. Flyern hittar du här.

Vi vill tipsa om tre nya frågor som kommit till oss via vår Ställ en fråga-funktion. Frågorna handlar om följande:
1. Frågeställaren undrar ifall det kommer att anordnas fler utbildningar till erfarenhetsexpert?
2. Signaturen ”trött” har fastnat i en massa ”måsten” i vardagen och har svårt att hitta meningen med allt!
3. En fråga kring hur man hjälper en kompis som man vet att inte mår så bra.

Läs frågorna och svaren här....

Sysselsättningsmålet uppnås inte utan en minskning av invalidpensioneringarna baserade på psykisk ohälsa. Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations uttalande den 28.2.2017. Mentalhälsopolitiska delegationen är bekymrad över den stora andelen invalidpensioneringar baserade på psykisk ohälsa i Finland och efterlyser aktiva åtgärder för att ingripa i dessa. Enligt Pensionsskyddscentralen var psykiska problem år 2015 grunden för nästan hälften (49 %) av de utbetalda invalidpensioneringarna....

MEDBEROENDETS MAKT - föreläsning på G18 i Helsingfors den 5.4 klockan 13.30-16.00. KRAN:s traditionella vårseminarium har denna gång temat ”Medberoendets makt”. Som föredragshållare fungerar Maria Thelen som har flera års...

Psykisk ohälsa bland ungdomar- Vad kan vi göra för att hjälpa? Välkommen till Kristinestads gymnasiums auditorium 27.3 kl. 18- 20.30 så får du veta mera! Målgrupp: Alla intresserade.
Föreläsare är Alexandra Sippus och Heikki Kurkiala. Alexandra är erfarenhetsföreläsare med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som specialområden. Heikki är sjukhuslärare, speciallärare och psykoterapeut med många års erfarenhet av att jobba med barn- och ungdomar med psykiska problem....

Sidor