Arkiv

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet kommer att ordna en semesterstödsvecka vi Härmä Spa, Ylihärmä, 22-27.10.2017. Inplanerat program så som tex. gympa, vattengympa, massage och övigt skönt semesterprogram som erbjuds på Härmä Spa. Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar halvpension, logi och program på svenska. Psykosociala förbundet kommer att finnas på plats under veckan med information och stöd. En egenandel på 25...

Psykosociala förbundet har ännu en utbildning i Psykiska första hjälpen på gång! Det är en utbildning i Psykiska Första Hjälpen 2® som arrangeras i november 2017 och som ordnas i förbundets utrymmen på Kanalesplanaden 19 B i Jakobstad. Antalet utbildningsplatser är 12 och anmälan är bindande. Målgrupp: till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte...

Några av oss på Psykosociala förbundet har börjat jobba igen efter semesterledigheten. Ta kontakt med oss om vi kan hjälpa dig på något sätt.

Folkhälsans förbund ordnar i höst utbildning i Trappan, en arbetsmodell som hjälper barn, som har upplevt våld i familjen att sätta ord på vad de varit med om. Utbildningen riktar sig till alla som känner att de behöver mera kunnande inom våldsarbete, som möter utsatta barn och som behöver verktyg för att arbeta med familjer med våldsproblematik utifrån ett barnperspektiv. Utbildningen finansieras via Luciainsamlingen och är därmed gratis för deltagarna. Lunch betalar var och...

Vänligen notera att Psykosociala förbundets kanslier i Jakobstad och Helsingfors kommer att hålla sommarstängt hela juli månad. Rehabilitering håller semesterstängt 26.6-6.8 och vår stödtjänst på nätet, ”Ställ en fråga”, är på paus under denna tid.

MTPNK har kommit med ett uttalande och ställningstagande mot mobbning som publiceras idag, 21.6. Läs hela ställningstagandet här.

Vi har fått en ny fråga på vår stödtjänst Ställ en fråga. Signaturen Huhhu! skriver allmänt om att må dåligt, ha dålig självkänsla och vänner som inte kan stöda. Läs frågan och svaret här.

Har du haft lite för många tunga bördor i din ryggsäck genom livet? Känner du nu att du kunde tänka dig att dela med dig av hur du tacklat dem, för att på det sättet kunna göra livet lite lättare för någon annan? Då ska du söka dig till föreningen Livsgnistans erfarenhetsexpertutbildning! En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har sin egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem och återhämtat sig...

I juni 2016 ratificerade Finland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de får inte tvingas att använda sig av särskilda boendeformer. I medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!" vill man...

Vänligen notera att Psykosociala förbundets kanslier i Jakobstad och Helsingfors kommer att hålla sommarstängt hela juli månad. Rehabilitering håller semesterstängt 26.6-6.8 och vår stödtjänst på nätet, ”Ställ en fråga”, är på paus under denna tid.

Sidor