Arkiv

KRAN:s vårseminarium har temat Att.Våga.Tala.Om.Det.Svåra! Som föredragshållare fungerar utbildade erfarenhetsexperterna Camilla Nyholm och Ingis Nystedt. Seminariet hålls 26.4 kl. 13.30-16.00 i Evy-rummet, G18, Georgsgatan i Helsingfors. ...

Vi söker en ekonom på deltid; arbetstid 7-10 h/vecka eller 28-50 h /månad med uppgift att tillsammans med Styrelsen och verksamhetsledaren sköta ekonomiplanering, ansöka medel och redovisa medel till finansiärer. I arbetsuppgiften ingår även telefonrådgivning och rådgivning via e-post till våra medlemsföreningar gällande ekonomifrågor. ...

Vi vill påminna er om enkäten med vilken Handikappforum i samarbete med Människorättcentret samlar in material om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Fyll i enkäten som ni hittar här!

Om man hellre vill fylla i en pappersversion av enkäten hittar man den...

Vi har fått in avbokningar till kursen i personlig utveckling så nu finns det lediga platser! Ta kontakt snarast med ann-charlott.rastas(a)fspc.fi eller ring 050-3688891. Här kan du läsa mer om kursen.

SAMS stödpersonsverksamhet och projektet FöreningsKick ordnar en kväll i Jakobstad 2.5 för föreningars styrelser och nya intresserade av stödpersonsverksamhet. Under kvällen presenterar SAMS stödpersonskoordinator Irene Bäckman ”Fyra betydelsefulla timmar” som förmedlat frivilliga vänner till personer med olika funktionsvariationer i många år i huvudstadsregionen och ifjol startade upp i Österbotten. Senare under kvällen inspirerar projektledare Pernilla Howard från FöreningsKick föreningars...

USM r.f. och Drogfri Ungdom r.f. presenterar föreläsningen "Game over", en föreläsning om spelmissbruk och dess konsekvenser den 25.4.2018, kl. 18.30 – 20.00 vid...

Psykosociala förbundet har ett nytt projekt på gång! YAM - ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga kör igång 2018 och pågår till 2020. Just nu är vi i fasen att en ny person har anställts och ska börja jobba med oss den 1.4, samtidigt som mycket ska organiseras och planeras inför kommande läsår.

Vad är då YAM?

Psykosociala förbundet har under flera års tid genom forskningsrapporter och även egna uppföljningar tagit del av hur den psykiska ohälsan bland unga...

Den 24-25.4 hålls Psykosociala förbundets vårmöte i Helsingfors. Information om dagarna hittar du här. Välkommen till Helsingfors!

Anmäl dig till vårmötet här.

FN antog konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan för tio år sedan. Avtalet blev en bindande del av Finlands lagstiftning i juni år 2016. Den finska staten ger en första rapport till FN i juni år 2018 gällande de åtgärder som vidtagits för att uppfylla sina skyldigheter enligt funktionshinderkonvention. De nationella funktionshinderorganisationerna gör upp en parallell rapport, där effekten av FN:s funktionshinderkonvention på livet för personer med...

Sidor