Arkiv

Folkhälsans förbund ordnar i höst utbildning i Trappan, en arbetsmodell som hjälper barn, som har upplevt våld i familjen att sätta ord på vad de varit med om. Utbildningen riktar sig till alla som känner att de behöver mera kunnande inom våldsarbete, som möter utsatta barn och som behöver verktyg för att arbeta med familjer med våldsproblematik utifrån ett barnperspektiv. Utbildningen finansieras via Luciainsamlingen och är därmed gratis för deltagarna. Lunch betalar var och...

Vänligen notera att Psykosociala förbundets kanslier i Jakobstad och Helsingfors kommer att hålla sommarstängt hela juli månad. Rehabilitering håller semesterstängt 26.6-6.8 och vår stödtjänst på nätet, ”Ställ en fråga”, är på paus under denna tid.

MTPNK har kommit med ett uttalande och ställningstagande mot mobbning som publiceras idag, 21.6. Läs hela ställningstagandet här.

Vi har fått en ny fråga på vår stödtjänst Ställ en fråga. Signaturen Huhhu! skriver allmänt om att må dåligt, ha dålig självkänsla och vänner som inte kan stöda. Läs frågan och svaret här.

Har du haft lite för många tunga bördor i din ryggsäck genom livet? Känner du nu att du kunde tänka dig att dela med dig av hur du tacklat dem, för att på det sättet kunna göra livet lite lättare för någon annan? Då ska du söka dig till föreningen Livsgnistans erfarenhetsexpertutbildning! En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har sin egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem och återhämtat sig...

I juni 2016 ratificerade Finland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de får inte tvingas att använda sig av särskilda boendeformer. I medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!" vill man...

Vänligen notera att Psykosociala förbundets kanslier i Jakobstad och Helsingfors kommer att hålla sommarstängt hela juli månad. Rehabilitering håller semesterstängt 26.6-6.8 och vår stödtjänst på nätet, ”Ställ en fråga”, är på paus under denna tid.

Till dig ”mitt i livet” som blivit ensam genom dödsfall. En samtals- och stödgrupp inom prosteriet samlas följande torsdagar klockan 19.00 i församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2: 18 maj och 15 juni. Under juli månad är det sommarpaus och sedan fortsätter vi på nytt i augusti. VÄLKOMMEN! ...

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området. Årets seminarium ordnas 5-6 juni i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1). Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor. I det avgiftsfria seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum. Enkelrum kan ordnas mot...

Vi har svarat på en ny fråga via vår stödtjänst Ställ en fråga. Den handlar om följande: "Jag mår dåligt av att jag måste ha stenkoll på mat och träning och det inverkar på mitt sociala liv!". Läs hela frågan och svaret här.

Sidor