Anmäl dig till höstmötet här!

Anmäl dig till höstmötet här!

Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls i festsalen i SFV-huset G18 i Helsingfors den 1 november. Höstmötet börjar kl.12.30 efter lunch som serveras i samband med Skriv ditt liv-seminariet som inleder dagen. Vi avslutar mötet senast kl.15. Förutom stadgeenliga ärenden ska det delvis väljas ny styrelse. Kallelse och möteshandlingar skickas till föreningarna i slutet av september.  Adressen är Georgsgatan 18A, Helsingfors. I samband med höstmötet ordnas ett miniseminarium, också det i festsalen på G18. Seminariet går under rubriken Skriv ditt liv och det genomgående temat är hur man kan bearbeta svåra saker med kreativa metoder. Anmälning och kaffe med tilltugg från kl.9.15. Seminariet öppnas kl.9.45 och fortsätter till kl.11.30 då det serveras lunch utanför salen. Anmälning till höstmötet och seminariet via den här länken eller till nonni.makikarki@fspc.fi. I frågor gällande det stadgeenliga höstmötet kontakta bodil.viitanen@fspc.fi. För de som är i behov av övernattning i samband med höstmötet görs en gemensam hotellbokning. Föreningarna står för resor och logi. Förbundet bjuder på program och lunch 1.11. Varmt välkommen!

Anmäl dig till höstmötet här.