En kväll kring engagemang 4.4 i Närpes och 2.5 i Jakobstad

En kväll kring engagemang 4.4 i Närpes och 2.5 i Jakobstad

SAMS stödpersonsverksamhet och projektet FöreningsKick ordnar en kväll i Jakobstad 2.5 för föreningars styrelser och nya intresserade av stödpersonsverksamhet. Under kvällen presenterar SAMS stödpersonskoordinator Irene Bäckman ”Fyra betydelsefulla timmar” som förmedlat frivilliga vänner till personer med olika funktionsvariationer i många år i huvudstadsregionen och ifjol startade upp i Österbotten. Senare under kvällen inspirerar projektledare Pernilla Howard från FöreningsKick föreningars styrelser i en workshop. Ett liknande tillfälle ordnas även av FöreningsKick i Närpes 4.4. Anmälan till Pernilla Howard pernilla.howard@centria.fi +358 40 808 6649. Mer information hittar du här.