Enkät om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i vardagen

Enkät om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i vardagen

Vi vill påminna er om enkäten med vilken Handikappforum i samarbete med Människorättcentret samlar in material om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Fyll i enkäten som ni hittar här!

Om man hellre vill fylla i en pappersversion av enkäten hittar man den här. Pappersversionen skickas per post till Kynnys ry, Siltasaarenkatu 4, 5. Krs, 00530 Helsinki. Deadline för att fylla i enkäten elektroniskt och på papper är 30.5!

Det skulle vara viktigt att få in erfarenheter av hur vardagen ser ut för personer med långvarig psykisk ohälsa ser ut. FN antog konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning för tio år sedan. Avtalet blev en bindande del av Finlands lagstiftning i juni 2016. Vilken inverkan har den haft på livet för personer med funktionsnedsättning? Finland ger en första rapport till FN i juni 2018 om de åtgärder som staten vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt funktionshinderkonvention. De nationella funktionshinderorganisationerna gör upp en parallellrapport, där effekten av FN:s funktionshinderkonvention på livet för personer med funktionsnedsättning utvärderas ur deras eget perspektiv. Enkäten görs av Människorättscentret i samarbete med Handikappforum rf och resultaten används i Handikappforums parallellrapport och Människorättscentrets arbete för att främja och uppfölja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sprid gärna länken och uppmuntra folk att svara på enkäten!