Finlandssvensk media skriver om självmord

Finlandssvensk media skriver om självmord

Finlandssvensk media har de senaste dagarna skrivit om självmord i Finland, bland annat att självmorden i Finland nästan har halverats sedan 1990-talet, ändå toppar vi statistiken i Norden. Man skriver även så här: Finland börjar utreda nytt program för att förebygga självmord – "strategin från 90-talet behöver uppdateras". En tredje artikel har följande rubrik: "Psykosociala förbundet välkomnar helhetsstrategi för psykisk hälsa – vårdreformen är det stora frågetecknet". I au...gusti börjar Social- och hälsovårdsministeriet utreda en ny helhetsstrategi för psykisk vård i Finland. Strategin skall uppdatera programmet för att förebygga självmord från 90-talet som slås ihop med en strategi för psykisk hälsa överlag.
– Det är bra att se på människans psykiska hälsa som en helhet och inte bara på en viss del. Psykisk ohälsa berör oss alla och kan drabba vem som helst, säger Bodil Viitanen, verksamhetsledare för Psykosociala förbundet.

Artiklarna finns att läsa i HSS Medias tidningar, till exempel här:

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/218564
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/218022
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/217741