Förbundets nya strategi 2018

Förbundets nya strategi 2018

Psykosociala förbundets personal och styrelse har tillsammans utarbetat förbundets nya strategi som sträcker sig från 2018 framåt. Det är ett "levande" dokument som kommer att uppdateras och förändras med jämna mellanrum. Strategin kan du läsa här.