Möter du barn som upplevt våld i familjen?

Möter du barn som upplevt våld i familjen?

Möter du i ditt arbete barn som kan ha upplevt våld inom familjen och du vill bli bättre på att prata om våld och bemöta de här barnen. Du har via din grundutbildning och examen från universitet eller yrkeshögskola kunskap om och förståelse för utsatta barns situation. Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen hålls i Korsholm. Läs mer här.