Ratificeringsfest den 19 september - anmäl dig nu!

Ratificeringsfest den 19 september - anmäl dig nu!

Välkommen på RATIFICERINGSFEST 19 september 2016 i SFV-huset G18 i Helsingfors!
Finland ratificerar äntligen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - det här ska vi fira! Vi inleder med ett festseminarium kl. 13.00. Från kl.17.00 underhålls vi av bandet Slim TJ & Funky Pablos.  Vi bjuder på mat och festen fortsätter fram till kl. 21.00. Huvudpersoner på festen är ni, men också följande personer har lovat delta: riksdagsledamot Alexander Stubb, riksdagsledamot och tidigare diskrimineringsombudsmannen Eva Biaudet samt skådespelare och programledare Christoffer Strandberg. Dessutom uppträder DUV-teatern, Elvido och överraskningsgäster! Vi är alla varmt välkomna med för att fira att våra rättigheter har erkänts, det är vi värda! Vi bjuder på mat så meddela gärna ev. allergier tillsammans med din anmälan. Kom gärna festklädd till evenemanget!

Anmälningar tas emot av:
SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder) via e-post: mim@samsnet.fi och per telefon: 050-590 1472. Eller via kontaktpersonen på ditt förbund:
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf: Laura Rahka (laura.rahka@fduv.fi) tfn: 040-503 7230
Psykosociala förbundet rf: Nonni Mäkikärki (nonni.makikarki@fspc.fi) tfn: 050-590 3436
Svenska hörselförbundet rf: Annika Bärlund (annika.barlund@horsel.fi) tfn: 044-533 3947
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf: Tina Dunderfelt (kansliet@fss.fi) tfn: 09-696 2300
Finlands Svenska Handikappförbund rf: Anna Caldén (annacalden@gmail.com) tfn: 0500-56 96 22

Meddela gärna i din anmälan om det är något vi bör beakta beträffande din diet. Anmälningar tas emot till den 5.9.