Samtalsgrupp för föräldrar i Vasa

Samtalsgrupp för föräldrar i Vasa

Välkommen med i en samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa! FinFami Österbotten rf. (f.d. Anhörigas stöd för mentalvården) startade i våras en ny grupp i Vasa för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa. Gruppen fortsätter och nya deltagare ryms med. Följande träffar under hösten: måndag 23.10 och torsdag 23.11 kl.18-20. Vi träffas på Finfamis kontor Ilona i Vasa, Kyrkoesplanaden 31. Måndag 23.10 medverkar socialhandledare Annika Paananen. Hon arbetar på Föregångarna i Vasa och har lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Som ledare för gruppen fungerar anhörigrådgivare Eva Hanses och socionomstuderande Kirsi Ahllund. För mer info och anmälningar, kontakta eva.hanses@finfamipohjanmaa.fi eller tel. 044-2000 733