Skriv under medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!"

Skriv under medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!"

I juni 2016 ratificerade Finland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de får inte tvingas att använda sig av särskilda boendeformer. I medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!" vill man trygga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu kan du också skriva under! Läs mer här.