Välkommen till en viktig eftermiddag på After Eight i Jakobstad

Välkommen till en viktig eftermiddag på After Eight i Jakobstad

Musikcafé After Eight bjuder in allmänheten till en viktig eftermiddag, tisdagen den 11 april 2017, kl. 15-17. Platsen är Storgatan 6 i Jakobstad.

 

PROGRAM:

• Vi presenterar stolt tidningen Broken, skapad av unga på After Eight • Filmvisning om projektet Our life. Our voice. Young people and poverty.

• Kaffebjudning och fattiga riddare

• Mingel

• Tidningen Broken finns till försäljning (frivillig avgift)

 

Evenemanget är öppet för allmänheten.

 

VÅRT LIV. VÅR RÖST

Vi bor i ett välfungerande samhälle med trygga sociala förmåner. Trots det står många unga utanför samhället idag. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukpension hos unga vuxna. Så var ligger egentligen problemen? Och får unga den rätta hjälpen?

Under två års tid har praktikanter i AE Verkstad och studeranden på kulturmontörslinjen vid Musikcafé After Eight funderat kring fattigdom i Finland och hur livet ser ut för en ung idag inom det internationella projektet Our life. Our voice. Young people and poverty. Diskussionerna har varit många under processens gång, men vi återkom ideligen till den psykiska ohälsan bland unga och utmaningarna den för med sig. Ett högaktuellt och viktigt tema som känns åsidosatt på så många plan. Vi valde att skriva, fotografera och illustrera för att få våra röster hörda. Slutresultatet blev en modig och ärlig tidning som vi vill att så många som möjligt ska läsa.