Om oss på Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 16 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten – ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

Förbundets allmänna målsättningar

  • Att sprida kunskap om psykisk ohälsa genom målmedveten attitydpåverkan och informationsspridning. Läs mer under fliken informationsverksamhet. Vi åker gärna ut och föreläser om psykisk hälsa. Ta kontakt!
  • Att påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa på regional nivå och nationell nivå. Hos oss är Din hälsa i fokus!
  • Att erbjuda kurser inom psykosocial rehabilitering för dig som behöver återhämtning.

Styrelse, personal och lokaliteter

Förbundsstyrelsen består av en förbundsordförande och mellan 4-7 ledamöter med regional representation. Styrelsen sammankommer regelbundet till möten som oftast hålls i Helsingfors. Medlemsföreningarna väljer styrelse och ordförande på höstmötet. Förbundet håller årligen vår- och höstmöten då stadgeenliga ärenden behandlas. Vårmötet är ett redovisningsmöte och höstmötet ett valmöte. Personalen, som består av verksamhetsledare, informatör, byrå- och redaktionssekreterare, rehabiliteringschef, rehabiliteringsrådgivare, kurskoordinator och regionsekreterare, verkställer och genomför förbundets verksamhet. Förbundet har två kanslier. Centralkansliet finns i Jakobstad, och härifrån sköts administrationen. Regionkansliet finns i centrala Helsingfors.

Här kan du läsa förbundets verksamhetsplan 2019.

Här kan du läsa förbundets strategi 2018 och framåt.

Via den här länken hittar du Dataskyddsbeskrivning för Psykosociala förbundet rf.

Filmer

Motigheter i livet kan få vem som helst av oss att må dåligt ibland. Den som drabbas av psykisk ohälsa talar sällan om sin sjukdom eller sina symtom. Omgivningen vet kanske inte att jag är sjuk, för det syns inte på utsidan. Hur ska jag då kunna få det stöd och den uppmuntran jag behöver?
Se förbundets film "Krya på dig!" här.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder som hade premiär på Världsdagen för psykisk hälsa 10.10. Tanken bakom dokumentäranimationerna Sinnebilder är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.

Psykosociala förbundet har även producerat filmen om Monica, som är mamma och närståendevårdare till barn med specialbehov. Här kan du ta del av hennes berättelse.