Arkiv

Hej översättare! Vi på Psykosociala förbundet behöver dig som är professionell översättare och har flytande kunskaper i engelska och finska och som gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta med texter riktade till unga! Inom kort sätter vi i gång processen med återöversättningen av YAM-materialet, denna gång från finska till engelska. YAM står för Youth Aware of Mental Health (läs gärna mer om vårt YAM-arbete här på vår hemsida). YAM-...

Psykosociala förbundets kurs "Att lära mig leva med bipolär sjukdom" hålls på Backby gård i Esbo 25-28 maj. Sista ansökningsdatum är 23 april. Här hittar du mer information om kursen. Varmt välkommen med din ansökan!

Psykosociala förbundets stadgeenliga vårmöte 2023 hålls måndagen den 17 april på G18 i Helsingfors. Det är även möjligt att delta i mötet digitalt via Teams. Vårmötet börjar klockan 15 och vi har kaffeservering för dem som deltar på plats i Helsingfors från klockan 14.30.

Sista anmälningsdagen är onsdag 5.4.2023. Medlemsföreningarna har fått anmälningslänken via epost. Om ni har frågor eller problem med anmälan får ni gärna vara i kontakt med verksamhetskoordinator Anne Ahlefelt,...

Från och med hösten kommer YAM (Youth Aware of Mental Health) att finnas även i Raseborg. Tack vare ett fint samarbete med Barnavårdsföreningen har vi nu möjlighet att YAMma i Raseborgs högstadium (Psykosociala förbundet rf. och Barnavårdsföreningen har ingått samarbetsavtal med Raseborg). Stort tack, och välkommen med i YAM-familjen, Raseborg! Här hittar du mer information om YAM.

 

Personer i alla åldrar (barn, ungdomar och vuxna) som berörs av psykisk ohälsa kan söka bidrag från Psykosociala förbundets fond Understödsfonden. Man kan ansöka om bidrag för hälsofrämjande fritidsaktiviteter, rekreation, och rehabilitering från psykisk ohälsa (såsom självriskandelen vid terapi). Fonden stöder hälsofrämjande hobbyn (t.ex. för att kunna delta i någon motionsgrupp eller kreativ kvällskurs). Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en...

Välkommen på ett seminarium där du får tips på hur du kan ta hand om dig själv, leva meningsfullt och prestera hållbart! 
Flera aktörer som jobbar med välmåendefrågor i Österbotten vill uppmärksamma studerandes psykiska hälsa genom ett gratis evenemang 13.4 för studerande.
Cajsa Tengblad från Sverige är hälsopedagog, samtalsterapeut och författare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och kommer dela med sig av konstruktiva livsstrategier med syfte att främja hälsa.
...

Psykosociala förbundet har deltagit som medlem i Mentalhälsopoolens styrgrupp i minister Krista Kiurus rundabordsdiskussioner och där varit med och skapat rekommendationer i utlåtandet.
I Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande står bland annat följande: ”De finländska mentalvårdstjänsterna genomgår en kris som kräver snabba åtgärder och tillräckliga resurser. För mentalvården behövs en vårdmodell och för den psykosociala primärvården en utbildning som kan tas i bruk...

Inom april månad tar vi emot ansökningar till kurserna Att lära mig leva med bipolär sjukdom och Kurs i skärgården. Varmt välkommen med din ansökan!
Att lära mig leva med bipolär sjukdom
Tid: 25.5.2023 ➞ 28.5.2023
Plats: Backby gård, Esbo
Senaste ansökningsdatum: 23 april, 2023

Kurs i skärgården
Tid: 5.6.2023 ➞ 9.6.2023
Plats: Skärgårdsskolan, Houtskär, Åbolands skärgård...

Den här gruppen är för dig som kämpar med en ätstörning av någon form. Fokus ligger på tillfrisknande. Gruppen leds av frivilliga, som själva har erfarenhet av en ätstörning och av att tillfriskna (på första träffen är även Etelän-SYLI:s koordinator Eva Roos med).
Ingen förhandsanmälan krävs, gruppen är gratis för deltagarna och du kan delta på en träff eller på alla fyra, som det passar och känns bra för dig.

När? Fyra gånger, följande onsdagar: 8.3, 5.4, 3.5 och 7.6 klockan 18...

Psykosociala förbundet kommer att starta en erfarenhetsexpert-utbildning 2023 i samarbete med bland andra Finfami, Klubbhusnätverket i Finland och Surunauha ry.

Vad är en erfarenhetsexpert?
En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och/eller av att befinna sig i en besvärlig livssituation, erfarenheter av rehabilitering, samt av återhämtning.
Också närstående kan söka till utbildningen....

Sidor