Arkiv

Psykosociala förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen är tjänstledig 3.5-31.10.2021 och vikarieras under den tiden av Peter Rolin. Peter har e-postadress peter.rolin@fspc.fi och telefonnummer 050-525 1243. Välkommen till Psykosociala förbundet, Peter!

kvall_for_anhoriga_11.5.2021_2_1.png

I samarbete med Sorgbandet rf/Surunauha ry ordnar vi en kväll för anhöriga som har mist en närstående genom självmord. 

Tillfället hålls tisdag 11.5.2021 kl. 18.00 – 20.00 via Zoom och riktar sig till anhöriga i hela Svenskfinland....

I våra valteser lyfter vi fram behovet av att beakta psykisk hälsa i allt kommunalt beslutsfattande. 

Kommunen har en betydande roll när det gäller att främja invånarnas psykiska hälsa. Den psykiska hälsan behöver beaktas i allt kommunalt beslutsfattande, exempelvis i hälso- och socialtjänster, småbarnsfostran och läroanstalter, kulturtjänster, stadsplanering och planering av friluftsområden och delaktighetsmöjligheter. 

Även efter att social- och hälsovården...

1.png

Har du upplevt att ditt psykiska välbefinnande har påverkats av coronapandemin? Vill du lära dig att stärka din psykiska hälsa? Skulle du vilja dela med dig av dina erfarenheter med andra, få kamratstöd och samtidigt öka ditt psykiska välbefinnande?

Kom med i en digital väncirkel! Väncirkeln består av 5–10 personer som träffas på distans ungefär en...

Den 7-11.6.2021 ordnas vår kurs i skärgården vid Skärgårdsskolan på Houtskär, Åbolands skärgård. Målgruppen är vuxna personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som vill finna krafter via naturen. 

Välkommen med din ansökan senast 9.5.2021! Läs mer om kursen och anmälan här och sänd din ansökan enkelt via denna länk.

Målsättning är...

Psykosociala förbundet deltar i kampanjen En kommun för alla - #EnKommunFörAlla som lyfter fram funktionshinderfrågor inför kommunalvalet 2021.

Kampanjen är ett samarbete med SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund FDUV, Psykosociala förbundet, Svenska hörselförbundet, Förbundet Finlandssvenska synskadade och FMA -...

Psykosociala förbundet håller sitt vårmöte tisdagen den 20.4. Mötet ordnas både fysiskt på två orter och digitalt; fysiskt i festsalen på G18 i Helsingfors, fysiskt i mötesrummet på Kanalesplanaden 19 B 13 i Jakobstad och digitalt via plattformen Zoom. På agendan bland annat bokslut, årsberättelse och aktuell information från förbundet.

Kampanjen "Testa en tidskrift" pågår denna vecka, den 12–18 april, och ger dig möjlighet att beställa ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift. Testa något nytt - ...

Vi har svarat på en del nya frågor som kommit till oss via stödtjänsten Ställ en fråga. De handlar bland annat om social fobi och mindervärdeskomplex. Här kan du läsa frågorna och svaren.

Vi har senarelagt kursen "Att lära mig leva med bipoläritet". Nytt datum för kursen är 14-17.10.2021. Mer info hittar du här.

Sidor