Arkiv

Till dej som är 20-30 år, nu finns det ännu möjlighet att söka till kursen i personlig utveckling. Vi har ett par platser lediga. Kontakta snarast vår kurskoordinator Pia Rosengård på telefon 050-5142295, eller sänd in din ansökan via den här...

Vi har svarat på en ny fråga i vår stödtjänst här på hemsidan, "Ställ en fråga". Denna fråga handlar om kroppskomplex och börjar så här: "Jag mår inte bra. Jag har kroppskomplex. Jag har haft det i 3-4 år snart men det har inte varit lika dåligt som det är nu."....

På Psykosociala förbundet är vi mycket oroade över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer.

I Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2021 ingår en nedskärning i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer med 127 miljoner euro. Denna minskning på 33% riskerar att kraftigt drabba den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn och skulle ha direkta konsekvenser för de mest sårbara i vårt samhälle.

...

I höst startar USM r.f:s och Kriscenter Valos samtalsgrupp för spelberoende i Vasa. Gruppen finns till för de som funderar över sitt spelande, har problematiskt spelande eller är spelberoende. Spel kan innebära både penningsspel och/eller datorspelande. Deltagaren behöver vara över 13 år gammal och prata svenska. Det är gratis att delta och man får vara helt anonym om man vill. Det som sägs i gruppen, stannar i gruppen och grupphandledarna har tystnadsplikt. Gruppen kan starta när 5-6...

Den 24-27.9 hålls kursen "Personlig utveckling" vid Norrvalla i Vörå. Kursen riktar sig till unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa. Till kursen antas i första hand personer i åldern 20-30 år. Målsättningen med denna kurs är att arbeta med teman som självkännedeom, självkänsla och självbild. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner och...

Den 28.9-1.10 hålls kursen "60 plus" på Lärkkulla i Karis. Kursen riktar sig till personer över 60 år med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målsättningen med kursen är att erbjuda stöd och verktyg som ökar de psykiska resurserna och välmåendet. Under kursen diskuterar vi den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Det blir även matprat om mat som ger...

Den 8-11 oktober hålls kursen "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Målgruppen är unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. Målsättningen med kursen är att öka den ungas välbefinnande, förbättra självkännedom och självkänsla och lära ut metoder för att...

Vi strävar till att hålla våra anpassningskurser enligt planerna, trots covid-19. Vissa säkerhetsarrangemang har vi gjort, till exempel följande: alla som deltar i någon av våra kurser denna höst kommer att garanteras egna enkelrum i samband med inkvarteringar. I övrigt följer vi de rekommendationer som nämns från Social- och hälsovårdsministeriet. Vi kommer att göra allt för att både kursdeltagare och kursledare ska känna sig trygga. Varmt välkommen med på kurs! Har du frågor eller...

Under hösten delar vi ännu ut medel som kommit in via vår kampanj ”Psykisk hälsa för alla”. Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från oss (t.ex. för rehabilitering), vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel för terapikostnader), och då kan man söka medel från fonden. OBS! Vi har en...

Signaturen "Stensöta" skriver till oss för att fråga: hur orka stödja en tillvaro i en familj som känns osund? Hela frågan och svaret kan du läsa här.

Sidor