Arkiv

Vi har besvarat en ny fråga via vår digitala stödfunktion "Ställ en fråga" som du hittar på vår hemsida. Signaturen "J" har ställt en fråga som handlar om problem med ilska. Här kan du läsa frågan och svaret.

Nu är det dags att ansöka till kursen i skärgården. Häng med till Houtskär 10-14.6 och njut av den underbara försommaren i skärgården, fint program, träffa andra med liknande erfarenheter, få ett avbrott i vardagen. Sagt av kursdeltagare som deltagit tidigare: "Så öppen atmosfär. Fanns så mycket humor och positivt. Fint att träffa nya människor, diskussioner och vandringar. Jag lärde mig nya saker om mig själv. Att allmogesegla var fint. Träffa andra med liknande erfarenheter. Bra ledare"....

Inbjudan till Psykosociala förbundets vårmöte 29.4.2019. Vårmötet hålls i festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18A.

11.30     Lunch utanför festsalen
12.30     Stadgeenligt vårmöte
14.00     Information från SAMS juridiskt ombud, Mentalhälsopoolen samt förbundet
15.00     Kaffeservering utanför festsalen
Förbundet bjuder på lunch och kaffe.

...

Vi har svarat på en ny fråga som kommit till oss via vår stödfunktion "Ställ en fråga". Signaturen "Trött mamma" undrar: Vad kan man jobba med då man har bipolär sjukdom?...

Vård- och landskapsreformen föll och riksdagen hann inte behandla förslaget till ny funktionshinderlag – vad händer nu? Hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Hur ska rättigheterna och målen i FN:s funktionshinderskonvention förverkligas i praktiken? På vilka sätt kan vi garantera att alla har en plats, oberoende av funktionsnedsättning? Hur kan vi göra vårt samhälle...

Tillsammans med Mentalhälsopoolen stöder Psykosociala förbundet rf  dessa åtgärder och målsättningar inför kommande regeringsperiod:

10 ÅTGÄRDER FÖR REGERINGSPERIODEN 2019-2023

1. Att skapa ett nationellt program för psykisk hälsa och missbruksfrågor för perioden fram till 2030, omfattande främjande av psykisk hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och utveckling av tjänster för rehabiliteringsklienter, och deras anhöriga och närstående. Att...

Psykosociala förbundet är med i en nationell kampanj som startar i dag 20.2 och pågår till slutet av augusti och som drivs av Mentalhälsopoolen (ett nätverk som förbundet jobbar med över språkgränsen i Finland). Det handlar om ”terapigaranti”. Du kan skriva under medborgarinitiativet under kampanjens gång och vi hoppas såklart att så många som...

Den 12.3 ordnas en föreläsning om ätstörningar i Vasa. Här hittar du mer information. Varmt välkommen!

Sidor