Arkiv

Vi kommer att uppdatera informationen kring vår kursverksamhet vartefter vi får information om läget i Finland gällande coronaepidemin. Du hittar ändringarna här via vår hemsida. Vi meddelar per post till alla som sökt till våra kurser efter sista ansökningsdatumet hur läget ligger till med just den kursen man sökt till. Man kan fortsättningsvis ansöka till våra kurser via vår hemsida. Är det något du funderar över så nås rehabiliteringspersonalen under kontorstid på e-post och telefon. Ta...

Anpassningskursen för bipolära som skulle hållas den 23-26.4 är uppskjuten till hösten på grund av coronakrisen. Kursen kommer att få ett nytt datum under hösten. Vi uppdaterar så fort vi fått ett nytt kursdatum. Alla som sökt till kursen under utsatt tid kommer att få meddelande per post och deras ansökningar kommer att tas i beaktande vid urvalsprocessen sen, man behöver alltså inte söka på nytt! Kursansökan är fortfarande öppen för bipolära kursen. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi vill hjälpa ännu mer. Och vi vet att det är många där ute som känner oro just nu. Därför startar vi upp en ny tjänst under coronakrisen - samtalsstöd för barn, unga och vuxna. Spara inte dina orostankar och funderingar inom dig. Ring och prata med någon. Vi finns här för dig när du behöver oss. Dela gärna, så hjälper du...

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet ordnar en semesterstödsvecka vid Härmä Spa, Härmä i Österbotten med nytt framflyttat datum: 6-11.7.2020. Inplanerat program så som tex. gympa, vattengympa samt vila och rekreation erbjuds på Härmä Spa. Ansökan bör vara insänd senast 17.5. Ansökan görs elektroniskt via www.semester.fi, svenska semesterförbundet eller i pappersform som skickas in till:...

Känner du ångest eller oro över coronaviruset? Eller har du något annat du funderar på, som du vill prata om? Ju tidigare man pratar om sin oro eller ångest, desto bättre. Vi på Psykosociala förbundet har därför sammanställt en lista på stödlinjer eller chattar där du kan få hjälp, när du behöver det. Du är inte ensam.

Stiftelsen Bensow
Det rådande läget är exceptionellt för våra förhållanden och all den osäkerhet det...

Psykosociala förbundets inplanerade vårmöte den 20.4 inhiberas på grund av smittorisken av coronaviruset. Vi återkommer med ny information så snart beslut tagits om när mötet kan hållas.

Info från FPA:
"Vi utreder många frågor som gäller förmånerna"
I och med den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset söker man svar på många nya frågor som gäller rehabiliteringstjänster, dagpenning vid smittsam sjukdom och arbetslöshetsförmåner.
Rehabilitering ges ofta ansikte mot ansikte och många klienter har beslutat att inte delta i rehabilitering på grund av smittrisken. Många sysselsättningsfrämjande åtgärder i anslutning till arbetslöshetsförmåner har...

Med anledning av corona-läget som vi just nu befinner oss i, ber vi er vänligen att notera att våra kanslier i Jakobstad och Helsingfors inte är öppna som vanligt. Personalen distansjobbar i mån av möjlighet, vilket innebär att det inte alltid är någon på plats. Ni når oss fortsättningsvis via e-post och telefon.

Världshälsoorganisationen WHO har listat några tips på hur man hanterar oro, rädsla, ilska och förvirring vid en kris – som nu, med spridningen av coronaviruset som får många att känna hälsoångest. “Prata med människor du litar på”, skriver WHO. Andra praktiska råd är:

  • Använd inte rökning, alkohol eller andra droger för att hantera dina känslor.  
  • Ta reda på fakta. Samla information som hjälper dig att bedöma risken, så att du kan ta till rimliga försiktighetsåtgärder. ...

Två nya frågor har kommit till oss via vår stödtjänst på nätet, "Ställ en fråga". Den ena frågan kommer från en person som har hamnat i en utmattningsdepression för fjärde gången, och den andra frågan handlar om självmordstankar och vad man kan göra rent konkret för att motverka sådana tankar. Läs frågorna och svaren här på vår hemsida.

Sidor