Arkiv

Psykosociala förbundet tar tacksamt emot donationer, såväl stora som små. Vi har bland annat en jubileumsfond som gör det möjligt att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Jubileumsfonden grundades år 2004 med anledning av förbundets 20-årsjubileum. Stipendier beviljas personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa. Stipendier kan även beviljas för utbildning eller rekreation. Medel till fonden får vi genom försäljning av våra kondoleansadresser...

Vad är en dysfunktionell familj? Hur fungerar en sådan? På vilket sätt formas man av att växa upp i en familj där föräldern dricker eller har psykisk ohälsa? Kan jag drabbas? Har min kompis sådana erfarenheter? Vart kan man vända sig för att få stöd och hjälp? Hur får jag mitt liv på rätt spår igen? Möt denna familj i en fiktiv vardagsskildring. Möt personen som upplevt det på riktigt. Möt dem som möter dessa personer och familjer i sitt jobb. Ta del av nya kunskaper och tankeväckande...

Sidor