Arkiv

Årets första nummer av tidningen Respons är här! Du kan läsa tidningen antingen digitalt eller beställa en prenumeration/gratisexemplar här via vår hemsida.

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Förbundet har två kontor: ett i Jakobstad och ett i Helsingfors. Förbundet har 7 anställda.

Av verksamhetsledaren förutsätts god ledarskapsförmåga och god administrativ och ekonomisk förmåga, samt insikter i mentalhälsofrågor och ett genuint intresse för att driva intressefrågor för personer med psykiska...

Svenska semesterförbundet i Finland ordnar Semesterstöd i samarbete med Psykosociala förbundet. Är DU i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Då ska du klicka vidare här och läsa mer om semesterstödsveckan på Härmä Spa i Österbotten i september.

I samarbete med Sorgbandet r.f. erbjuder vi en ny kurs i november 2022. Kursen heter Sorgens stig och riktar sig till dig som är anhörig till en familjemedlem som du förlorat genom självmord. Under dessa dagar kommer du att få tid och möjlighet att prata om svåra saker i en trygg miljö tillsammans med andra med samma eller liknande erfarenheter, kamratstöd. I denna gemenskap ges möjlighet att hitta kraft att orka vidare. Du kan redan nu ansöka till kursen, som hålls på Härmä Spa i...

Se hit du som jobbar med barn och ungdomar inom tredje sektorn!

Nu är det dags för oss att utveckla projekt YAM, Youth Aware of Mental health - nytt år och nya möjligheter tack vare Brita Maria Renlunds stiftelse och Tre Smeder.
Idag pratas det mycket om att stärka de ungas psykiska hälsa och mående, vår framtid!
Vi på Psykosociala förbundet har arbetat hälsofrämjande med YAM-programmet i fyra år
i Jakobstadsregionen med alla åttondeklassister. Vi...

Psykosociala förbundets kursverksamhet går på svenska och är riksomfattande. På våra kurser vill vi erbjuda kamratstöd - det är viktigt att få träffa andra med liknande erfarenheter. Förutom de kurser som har en egen insats är resor, kost, logi och program avgiftsfria för deltagarna. Här kan du ta del av våra kurser...

Vi har en omfattande hälsovårdsreform på gång i Finland och vi får en ny nivå med beslutsfattare som ska ta beslut kring allt som rör hälsa- och sjukvård, socialvård och räddningsväsende. Det nya fullmäktige får den svåra uppgiften att fördela budgetmedel till de olika sektorerna - alla grundläggande och mycket viktiga då det kommer till vård och stöd för vår hälsa. Den fysiska (somatiska) hälsan ökar i Finland och de flesta av oss vet ganska väl på vilket sätt vi ska ta hand om oss själva...

Gott nytt år på er! Hoppas 2022 har börjat fint! Här kommer en sammanställning av hur Psykosociala förbundets styrelse ser ut för detta år:

Förbundsordförande:
Christer Rönnlund

Övriga styrelsemedlemmar: 
Paavo Rantala, Sydösterbotten
Henrik Lagerberg, Åland
Marja-Lena Södergård, Vasa
Johanna Cresswell-Smith, Helsingfors
Camilla Karlsson, Pargas
Pamela Kinnunen, Nyland
Eivor Finnäs, Norra Österbotten

Nu under julveckan stänger vi (i lite olika takt) ner våra datorer och tassar ut från kontoret. Vi tar en välförtjänt julvila under mellandagarna och är tillbaka igen efter nyårshelgen. Ett stort och innerligt TACK till alla er som har bidragit till vår verksamhet på olika sätt - genom donationer till vår fond, genom att...

Två av frågorna på vår digitala stödtjänst har fått extra många kommentarer. Det är dessa frågeställningar:

"Jag blir väldigt ofta arg utan att ha en anledning". Och ...

Sidor