Arkiv

Inbjudan till Psykosociala förbundets vårmöte 29.4.2019. Vårmötet hålls i festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18A.

11.30     Lunch utanför festsalen
12.30     Stadgeenligt vårmöte
14.00     Information från SAMS juridiskt ombud, Mentalhälsopoolen samt förbundet
15.00     Kaffeservering utanför festsalen
Förbundet bjuder på lunch och kaffe.

...

Vi har svarat på en ny fråga som kommit till oss via vår stödfunktion "Ställ en fråga". Signaturen "Trött mamma" undrar: Vad kan man jobba med då man har bipolär sjukdom?...

Vård- och landskapsreformen föll och riksdagen hann inte behandla förslaget till ny funktionshinderlag – vad händer nu? Hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Hur ska rättigheterna och målen i FN:s funktionshinderskonvention förverkligas i praktiken? På vilka sätt kan vi garantera att alla har en plats, oberoende av funktionsnedsättning? Hur kan vi göra vårt samhälle...

Tillsammans med Mentalhälsopoolen stöder Psykosociala förbundet rf  dessa åtgärder och målsättningar inför kommande regeringsperiod:

10 ÅTGÄRDER FÖR REGERINGSPERIODEN 2019-2023

1. Att skapa ett nationellt program för psykisk hälsa och missbruksfrågor för perioden fram till 2030, omfattande främjande av psykisk hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och utveckling av tjänster för rehabiliteringsklienter, och deras anhöriga och närstående. Att...

Psykosociala förbundet är med i en nationell kampanj som startar i dag 20.2 och pågår till slutet av augusti och som drivs av Mentalhälsopoolen (ett nätverk som förbundet jobbar med över språkgränsen i Finland). Det handlar om ”terapigaranti”. Du kan skriva under medborgarinitiativet under kampanjens gång och vi hoppas såklart att så många som...

Den 12.3 ordnas en föreläsning om ätstörningar i Vasa. Här hittar du mer information. Varmt välkommen!

Pixnekliniken och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård ordnar Öppet hus på Pixnevägen 2-3 i Malax den 13.3 kl. 10-13. Ingen anmälan behövs. Här finns mer information om dagen.

Psykosociala förbundets gamla Jubileumsfond har fått nytt namn och nytt regelverk. Fondens namn är numera officiellt Psykosociala förbundet rf:s Understödsfond. Styrelsen lediganslår nu stipendier att sökas 4 gånger per år - 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12 från Understödsfonden. Medel ur denna fond kan utdelas till barn, ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation. Stipendier kan sökas av personer i alla...

Sidor