Arkiv

Psykosociala förbundet deltar i kampanjen En kommun för alla - #EnKommunFörAlla som lyfter fram funktionshinderfrågor inför kommunalvalet 2021.

Kampanjen är ett samarbete med SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund FDUV, Psykosociala förbundet, Svenska hörselförbundet, Förbundet Finlandssvenska synskadade och FMA -...

Psykosociala förbundet håller sitt vårmöte tisdagen den 20.4. Mötet ordnas både fysiskt på två orter och digitalt; fysiskt i festsalen på G18 i Helsingfors, fysiskt i mötesrummet på Kanalesplanaden 19 B 13 i Jakobstad och digitalt via plattformen Zoom. På agendan bland annat bokslut, årsberättelse och aktuell information från förbundet.

Kampanjen "Testa en tidskrift" pågår denna vecka, den 12–18 april, och ger dig möjlighet att beställa ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift. Testa något nytt - ...

Vi har svarat på en del nya frågor som kommit till oss via stödtjänsten Ställ en fråga. De handlar bland annat om social fobi och mindervärdeskomplex. Här kan du läsa frågorna och svaren.

Vi har senarelagt kursen "Att lära mig leva med bipoläritet". Nytt datum för kursen är 14-17.10.2021. Mer info hittar du här.

Vi på Psykosociala förbundet vill önska Dig en riktigt skön påskhelg! Ta hand om dig. Du är värdefull!

 

Psykosociala förbundet söker en vikarie för verksamhetsledaren för tiden 3.5-31.10.2021.
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Förbundet har två kontor: ett i Jakobstad och ett i Helsingfors. Förbundet har 7 anställda. Av verksamhetsledaren förutsätts god ledarskapsförmåga och god administrativ förmåga, samt insikter i...

Kursen "Att lära mig leva med bipoläritet" ordnas den 6-9.5.2021 vid vid Norrvalla, Vörå. Denna kurs riktar sig till vuxna personer med diagnosen bipolär och med psykosociala...

Vår kurs för dig över 60 år ordnas den 22-25.4.2021 vid Norrvalla i Vörå

Välkommen med din ansökan senast 28.3!

...

Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll? I Magmas rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext analyseras självmordsstatistiken och arbetet med att förebygga självmord ur ett svenskspråkigt perspektiv. Rapporten är skriven av Johanna Cresswell-Smith, projektkoordinator vid Institutet för hälsa och välfärd och doktorand vid medicinska fakulteten vid HU, och av Tina Kärkinen, verksamhetskoordinator vid...

Sidor