Arkiv

Med anledning av corona-läget som vi just nu befinner oss i, ber vi er vänligen att notera att våra kanslier i Jakobstad och Helsingfors inte är öppna som vanligt. Personalen distansjobbar i mån av möjlighet, vilket innebär att det inte alltid är någon på plats. Ni når oss fortsättningsvis via e-post och telefon.

Världshälsoorganisationen WHO har listat några tips på hur man hanterar oro, rädsla, ilska och förvirring vid en kris – som nu, med spridningen av coronaviruset som får många att känna hälsoångest. “Prata med människor du litar på”, skriver WHO. Andra praktiska råd är:

  • Använd inte rökning, alkohol eller andra droger för att hantera dina känslor.  
  • Ta reda på fakta. Samla information som hjälper dig att bedöma risken, så att du kan ta till rimliga försiktighetsåtgärder. ...

Två nya frågor har kommit till oss via vår stödtjänst på nätet, "Ställ en fråga". Den ena frågan kommer från en person som har hamnat i en utmattningsdepression för fjärde gången, och den andra frågan handlar om självmordstankar och vad man kan göra rent konkret för att motverka sådana tankar. Läs frågorna och svaren här på vår hemsida.

Lever du med diagnosen bipolär? Kom med på vår kurs i Åbo den 23-26.4 och lär dig mer om din sjukdom! Under kursen får du stöd och verktyg för en bättre vardag. Du får ta del av föreläsningar och gruppdiskussioner och träffa andra med liknande erfarenhet.
Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste...

Psykosociala förbundet rf söker en vikarie 100 % för vår verksamhetskoordinator vid regionkansliet i Helsingfors. Anställningen börjar i mars 2020 eller enligt överenskommelse och fortgår till 28.2.2021 med möjlighet till förlängning. Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.
Följande arbetsuppgifter ingår:
- Påverkansarbete/ intressebevakning tillsammans med verksamhetsledaren, styrelse och...

Välkommen på Psykosociala förbundets vårmöte i festsalen i SFV-huset G18 Georgsgatan 18A, Helsingfors. Vårmötet hålls den 20 april och programmet ser ut så här:
11.30    Lätt lunch utanför festsalen
12.30    Den nationella strategin för psykisk hälsa – Information från THL
13.00    Stadgeenligt värmöte och information från förbundet
15.00    Kaffe utanför festsalen
Anmälningar senast 9.4 till bodil.viitanen@fspc.fi...

Nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats i Finland! Strategin för psykisk hälsa understryker vikten av att politiken och åtgärderna inom området psykisk hälsa är kontinuerliga och målinriktade och hålls uppdaterade över regeringsperioderna. Strategin innehåller fem prioriteringar: psykisk hälsa som en resurs, hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen, rätt till psykisk hälsa, omfattande tjänster enligt människors behov samt gott ledarskap i psykisk hälsa.

...

Är du mellan 13-20 år och har erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller missbruk i familjen? Då kan den här kursen vara något för dig! Psykosociala förbundet arrangerar i samarbete med FinFami och USM kursen "Kul för unga" i Himos den 5-8.3. Vi vill erbjuda dig möjlighet att stärka din självkänsla och få ett avbrott i vardagen för att göra roliga saker tillsammans med andra. Sista ansökningsdatum är 9.2. Här kan du läsa mer om kursen.

Foto: www.pixabay.com

Är du i behov av vila och avkoppling?
Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet kommer att ordna en semesterstödsvecka på Härmä Spa, Österbotten, den 31.5-5.6. Programmet består bland annat av vattengympa, vila och rekreation. Semestern beviljas för 5 dygn och...

Navigatorn erbjuder information och handledning för unga under 30 år. Vi erbjuder rådgivning om bland annat arbete, utbildning, boende, hälsa, ekonomi och fritid. Navigatorn grundar sig på ett brett samarbetsnätverk som omfattar personer som jobbar inom många olika områden. Vi samarbetar och hjälper dig att få det stöd du behöver. Navigatortjänsterna är helt avgiftsfria. Med det här infobrevet vill Navigatorn sprida information om vad som är på gång i Jakobstadsregionen. Infon är tänkt för...

Sidor