Arkiv

Riksdagspartiernas gemensamma mentalhälsopolitiska delegation, där även Psykosociala förbundet ingår, presenterar insatser för att stärka den mentala hälsan för att kunna hantera den psykosociala kris som coronaepidemin orsakar. Såväl den ekonomiska som den samhälleliga kris som coronaepidemin orsakar har flerdimensionella och fortsatta konsekvenser för befolkningens mentala hälsa och psykiska välmående. På grund av rådande restriktioner har människor varit tvungna att tillbringa mer tid i...

På grund av den rådande coronakrisen har Psykosociala förbundets vårkurser fått nya datum. Kurserna har flyttats till hösten. Här på hemsidan kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder. Välkommen med din ansökan!

Känner du ångest eller oro över coronaviruset? Eller har du något annat du funderar på, som du vill prata om? Ju tidigare man pratar om sin oro eller ångest, desto bättre. Vi på Psykosociala förbundet har därför sammanställt en lista på stödlinjer eller chattar där du kan få hjälp, när du behöver det. Du är inte ensam.

Stiftelsen Bensow
Det rådande läget är exceptionellt för våra förhållanden och all den osäkerhet det...

Vi kommer att uppdatera informationen kring vår kursverksamhet vartefter vi får information om läget i Finland gällande coronaepidemin. Du hittar ändringarna här via vår hemsida. Vi meddelar per post till alla som sökt till våra kurser efter sista ansökningsdatumet hur läget ligger till med just den kursen man sökt till. Man kan fortsättningsvis ansöka till våra kurser via vår hemsida. Är det något du funderar över så nås rehabiliteringspersonalen under kontorstid på e-post och telefon. Ta...

Anpassningskursen för bipolära som skulle hållas den 23-26.4 är uppskjuten till hösten på grund av coronakrisen. Kursen kommer att få ett nytt datum under hösten. Vi uppdaterar så fort vi fått ett nytt kursdatum. Alla som sökt till kursen under utsatt tid kommer att få meddelande per post och deras ansökningar kommer att tas i beaktande vid urvalsprocessen sen, man behöver alltså inte söka på nytt! Kursansökan är fortfarande öppen för bipolära kursen. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi vill hjälpa ännu mer. Och vi vet att det är många där ute som känner oro just nu. Därför startar vi upp en ny tjänst under coronakrisen - samtalsstöd för barn, unga och vuxna. Spara inte dina orostankar och funderingar inom dig. Ring och prata med någon. Vi finns här för dig när du behöver oss. Dela gärna, så hjälper du...

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet ordnar en semesterstödsvecka vid Härmä Spa, Härmä i Österbotten med nytt framflyttat datum: 6-11.7.2020. Inplanerat program så som tex. gympa, vattengympa samt vila och rekreation erbjuds på Härmä Spa. Ansökan bör vara insänd senast 17.5. Ansökan görs elektroniskt via www.semester.fi, svenska semesterförbundet eller i pappersform som skickas in till:...

Känner du ångest eller oro över coronaviruset? Eller har du något annat du funderar på, som du vill prata om? Ju tidigare man pratar om sin oro eller ångest, desto bättre. Vi på Psykosociala förbundet har därför sammanställt en lista på stödlinjer eller chattar där du kan få hjälp, när du behöver det. Du är inte ensam.

Stiftelsen Bensow
Det rådande läget är exceptionellt för våra förhållanden och all den osäkerhet det...

Psykosociala förbundets inplanerade vårmöte den 20.4 inhiberas på grund av smittorisken av coronaviruset. Vi återkommer med ny information så snart beslut tagits om när mötet kan hållas.

Info från FPA:
"Vi utreder många frågor som gäller förmånerna"
I och med den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset söker man svar på många nya frågor som gäller rehabiliteringstjänster, dagpenning vid smittsam sjukdom och arbetslöshetsförmåner.
Rehabilitering ges ofta ansikte mot ansikte och många klienter har beslutat att inte delta i rehabilitering på grund av smittrisken. Många sysselsättningsfrämjande åtgärder i anslutning till arbetslöshetsförmåner har...

Sidor