Arkiv

Nu lanserar vi vårt kursutbud för 2019! Vi erbjuder rehabiliterings- och anpassningskurser för unga, vuxna och anhöriga. Hela kurslistan hittar du här,...

Det kom en ny fråga till oss via vår stödfunktion på nätet, Ställ en fråga.

Frågan handlar om hur man kan  hjälpa någon som inte vill söka vård? Läs frågan och svaret här.

Den 18.12 samlas erfarenhetsexperter, organisationer, anställda och övriga intresserade till en seminariedag i Helsingfors. Läs mer om evenemanget här.

Missbruk, beroenden och psykisk ohälsa är till stor del ett skamfullt och skuldbelagt problem i hemmen och hos individen. Vad gör vårt samhälle för att förstå människan bakom? Och vad behöver vi medmänniskor tänka på kring mötet med den individen? Under kvällen får vi höra David Björkströms historia om livet som missbrukare och vägen till drogfrihet. Senare bjuder vi in Camilla Roslund-Nordling och Christoffer Ingo till en panel kring ämnet "ung och missbrukare". Den 12.12 kl. 18-20.30 på...

Vi har svarat på två nya frågor som kommit till oss via vår stödfunktion på nätet, Ställ en fråga. Signaturen Maria frågar "Vad gör jag när han får sina utbrott?” Om att vara närstående till någon som inte vill ta emot vård. Den andra frågan har rubriken: "Har tappat mig själv och vet inte vem jag är längre"  - funderingar kring identitet och om att ha en HSP-personlighet. Båda frågorna och svaren kan du läsa här.

Målsättningen är att få kunskap om sömnens fysiologi (d.v.s. hur en normal sömn är uppbyggd), om olika former av sömnstörningar och tänkbara orsaker till dem, samt hur man själv med hjälp av olika livsstilsförändringar kan förbättra sin sömnkvalitet. Inom ramarna för kursen kommer vi även att integrera ACT (Acceptance and Commitment Therapy/ Training) som ett redskap för att lära sig sova bättre. Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. Ta...

Lasse missbrukade amfetamin och alkohol, blev kriminell och förlorade sin familj. Idag har han varit drogfri i många år och jobbar inom behandlingen på Korpberget, som han också är delägare i. Emil missbrukade opiater och fick ett fängelsestraff, men Lasse fick in honom på behandling. Idag är Emil tvåbarnspappa och jobbar också inom missbrukarvården på Korpberget. På seminariet "Anhörig och missbrukare" i Vasa den 3.12 berättar de mera om behandlingsprocessen, hur anhöriga...

Vi har svarat på en ny fråga som kommit till oss via stödtjänsten Ställ en fråga. Signaturen Annika undrar över vad göra för att få annan/mer hjälp för det psykiska måendet? Hela frågan och svaret kan du läsa här.

Hej! Här kommer information om en 2-dagars workshop i att arbeta med skam och dess skyddsmekanismer med Jojo Tuulikki Oinonen, auktoriserad gestaltterapeut, som specialiserat sig iskam och andra själv-medvetna emotioner.   ...

Nu har vi uppdaterat förbundets broschyr som du enkelt kan ladda ner här.

Sidor