Arkiv

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Livsgnistan rf vill uppmärksamma dagen för att lyfta fram vikten av såväl psykisk som fysisk ohälsa, och man gör det genom att ordna Livsloppet. Starten för loppet sker vid ”Sahara”, Pentyparken, vid Nabogatans ända. Klockan 9.30 är det en kort uppvärmning. Startskott skjuts klockan 10.00 av Raseborgs...

Nästa vecka, lördagen den 6.10, hålls årets Anhörigseminarium i Vasa. Temat är terapirummet och föreläsningarna kommer bland annat att belysa Kognitiv beteendeterapi, "Schematerapi" och Familjeterapi. Det blir en riktigt fin dag! Anmäl dig till Eva Hanses på FinFami Österbotten, eva.hanses@finfamipohjanmaa.fi eller 044-2000 733. Seminariet är gratis (men lunch på egen bekostnad). Varmt välkommen!

...

Bästa vänner!

Det är snart dags för Psykosociala förbundets höstmöte, som detta år hålls i Jakobstad. Här kan du läsa mer om höstdagarna i november.

Varmt välkommen till Jakobstad!

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations ställningstagande:

Patienternas och anhörigas röst måste höras då vården utvecklas

Riksdagen förnyar på hösten 2018 klient- och patientlagen, som stipulerar att patienten ska höras i planering av sin egen vård och i användandet av tvångsåtgärder inom social – och hälsovården. Lagstiftningen bör trygga patientens och de anhörigas möjligheter att delta mera brett i planering av vård och offentliga beslut. Ungefär...

Idag uppmärksammar vi Internationella Suicidpreventiva dagen som infaller den 10 september varje år. Det är viktigt att prata om självmord och hur man kan arbeta självmordsförebyggande. På den här bilden ser ni Rasmus händer. Rasmus är idag 27 år. För fem år sedan försökte han ta sitt eget liv genom att frontalkrocka i hög fart med en långtradare. Han...

Finns det någon stödgrupp för den som upplevt våld inom familjen? Undrar signaturen Camah. Vi har svarat på den frågan i vår stödtjänst "Ställ en fråga" som du hittar här.

Vi har fått en ny fråga till vår stödfunktion på nätet, "Ställ en fråga". Denna gång handlar frågan om hur man kan stöda en vän som har självmordstankar. Läs frågan och svaret här.

Psykosociala förbundets höstmöte hålls i Jakobstad onsdagen den 7 november. Vi inleder med lunch och på eftermiddagen hålls stadgeenligt höstmöte. På kvällen finns det möjlighet att delta i en föreläsning, som förbundet arrangerar i samarbete med Jakobstads Arbis. Här kan du läsa mer om föreläsningen med Mikael Andersson från Sverige. Mer information om höstmötet kommer inom kort.

...

Vi har lagt in en extra anpassningskurs i vårt kursutbud. Sömnskolan kommer att hållas på Norrvalla i Vörå den 7-10 december och riktar sig till vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem, till exempel insomningssvårigheter, fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande. Varmt välkommen med din ansökan! Här kan du läsa mer om kursen.

Sidor