Arkiv

Den 28.9-1.10 hålls kursen "60 plus" på Lärkkulla i Karis. Kursen riktar sig till personer över 60 år med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målsättningen med kursen är att erbjuda stöd och verktyg som ökar de psykiska resurserna och välmåendet. Under kursen diskuterar vi den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Det blir även matprat om mat som ger...

Den 8-11 oktober hålls kursen "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Målgruppen är unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. Målsättningen med kursen är att öka den ungas välbefinnande, förbättra självkännedom och självkänsla och lära ut metoder för att...

Vi strävar till att hålla våra anpassningskurser enligt planerna, trots covid-19. Vissa säkerhetsarrangemang har vi gjort, till exempel följande: alla som deltar i någon av våra kurser denna höst kommer att garanteras egna enkelrum i samband med inkvarteringar. I övrigt följer vi de rekommendationer som nämns från Social- och hälsovårdsministeriet. Vi kommer att göra allt för att både kursdeltagare och kursledare ska känna sig trygga. Varmt välkommen med på kurs! Har du frågor eller...

Under hösten delar vi ännu ut medel som kommit in via vår kampanj ”Psykisk hälsa för alla”. Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från oss (t.ex. för rehabilitering), vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel för terapikostnader), och då kan man söka medel från fonden. OBS! Vi har en...

Signaturen "Stensöta" skriver till oss för att fråga: hur orka stödja en tillvaro i en familj som känns osund? Hela frågan och svaret kan du läsa här.

Några datum som gäller inför sommaren:
18.6 kommer vi att avsluta vår stödtelefon tillsvidare.

19.6-31.7 har Ställ en fråga-funktionen på nätet sommarpaus
Vi är på sommarledigt:...

Idag lanseras Chatt- och telefonkalendern, som samlar alla tjänster som stödjer den psykiska hälsan och erbjuder direkt samtalsstöd till unga på svenska. Syftet med kalendern är att göra det enklare och mera överskådligt för unga att hitta till de...

Senaste numret av tidningen Respons är ute nu! I den här tidningen skriver vi mycket om bipolär sjukdom, och även om hur coronasituationen kan påverka vårt mående. Och vad kan man göra för att påverka sin egen trygghetskänsla? Vill du beställa tidningen kan du göra det här. Du kan också läsa...

Från och med 1.6.2020 tar Psykosociala förbundet i bruk Twitter som ny informationskanal. På Twitter kommer vi främst att dela med oss av vårt arbete kring intressebevakning och påverkansarbete. Vi kommer också att aktivt följa med beslutsfattande, nyheter och diskussioner som rör dig och din vardag. Välkommen att följa oss på @psykosociala_fb för en större inblick i vår verksamhet!

Psykosociala förbundets vårmöte hålls den 16 juni 2020 kl.12.00. Mötet ordnas både fysiskt och digitalt. Fysiskt på G18 i Helsingfors (festsalen), digitalt via plattformen ZOOM. På grund av rådande Corona-pandemi ordnas mötet två månader försenat, men i Finland har man beslutat om en tillfällig lagändring, så att föreningar och bolag ska kunna hålla sina års- och vårmöten före utgången av septembermånad och dessutom vid behov kunna möjliggöra digitalt deltagande. ...

Sidor