Arkiv

Ansökningstiden till vår kurs för anhöriga har förlängts till 18.10 - välkommen med din ansökan! Kursen ordnas i samarbete med FinFami Nyland rf och riktar sig till anhöriga till en person med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge...

Får du tillräckligt med sömn? Att sova bra är avgörande för hälsan och välbefinnandet. På vår kurs “Sömnskola” får du kunskap och redskap som hjälper dig att sova bättre och förbättra din sömnkvalitet. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem, t.ex. insomningssvårigheter, fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande.

Kursen hålls 12-15.11.2020 på Norrvalla i Vörå. Senast 16.10....

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. Många upplever det som utmanande att använda webben - äldre personer, invandrare, unga, människor med skärmläsare, personer med olika funktionsutmaningar och så vidare. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av...

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi in 26 anonyma svar från runtom i Finland. Tack till alla som deltog i enkäten och gav sina synpunkter! Dessa svar hjälper oss att utveckla vårt fortsatta arbete med att erbjuda stöd, sprida kunskap och påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Nedan hittar du en presentation av resultaten.

...

Den 22-25.10.2020 hålls vår kurs "Depressionsskola" på Backby herrgård i Esbo (tidigare Kaisankoti). Kursen riktar sig till vuxna personer med depressions symptom och med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Under kursen kan du lära dig att förebygga och hantera depressionstillstånd.

Läs mer om kursen här och sänd...

OBS! Förlängd ansökningstid till 18.9.2020 

Stress, nervositet, ångest. Dessa känslor kan vara svåra att hantera. På vår kurs "Det är lugnt - Må bra kurs för unga" får du lära dig att göra just det. Kom med till Pörkenäs den 8-11.10.2020! Kursen är för alla i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. 

Skicka din ansökan redan i dag eller SENAST 18.9! 

Läs mer om kursen...

Den 5-8.11.2020 hålls vår anpassningskurs för anhöriga vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo. Kursen ordnas i samarbete med Finfami Nyland rf.

Kursen riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland.

Målsättningen med kursen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner ordnas kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Vi erbjuder dig...

Psykisk ohälsa och suicid hos äldre - ett samhällsproblem som behöver tas på allvar 

Under coronakrisen har det varit mycket tal om de negativa effekterna för äldre, som isolering varit på boendeenheter. Att psykisk ohälsa hos äldre är ett samhällsproblem, oberoende av pågående samhällskriser, borde tas på allvar. Socialstyrelsen i Sverige gjorde en rapport i oktober 2018 om psykisk ohälsa hos äldre. I rapporten noterar man att svår ängslan, oro eller ångest i...

Är du i behov av terapi eller stöd för till exempel en fritidssysselsättning? Sök bidrag från Psykosociala förbundet! Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från vår fond, till exempel för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vi kommer även att dela ut medel som är öronmärkta för unga med psykisk ohälsa. Vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla...

Den 8-11 oktober hålls vår kurs "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Kursen riktar sig till unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. Senast den 11.9 vill vi ha din ansökan! Läs mer om kursen ...

Sidor