Psykiska första hjälpen-utbildningar

Psykiska första hjälpen-utbildningar

Psykosociala förbundet utbildar i Psykiska första hjälpen! Det är en utbildning i Psykiska Första Hjälpen 2® som vi ordnar i förbundets utrymmen på Kanalesplanaden 19 B i Jakobstad. Målgrupp: till utbildningen är alla välkomna, som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykiska ohälsa. Kurserna är inte lämpliga för människor i akut kris. Målsättning: att få information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom, färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till behandling och att lära sig hur man tillämpar psykiska första hjälpens olika steg.

Vänligen kontakta rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas tel: 050-3688891