Arbetsplatser för personer med psykisk ohälsa

Arbetsplatser för personer med psykisk ohälsa

Fråga: 

Hej.

Nu i valtider, borde vi anhöriga, o Ni anst. på Förbundet ifrågasätta arbetsplatser för personer, med mental ohälsa. En person med detta handikapp, kan inte jobba 100 % och det finns idag ingen arbetsgivare som anst. en människa som inte klarar av detta. ( kanske delvis förståeligt) Där borde staten ta sitt ansvar, och ge bidrag till arbetsgivaren, så det inte blir som idag, dessa personer hamnar utanför samhället!! Vänstugor, ja, men alla vill inte gå dit om det enda som förenar är psykisk ohälsa.

Det finns idag, centra för fysisk handikappade, förstånds handikappade m.m.Vad finns för mentalt handikappade? Inget!

/Margareta 

Svar: 

Hej Margareta!

En viktig problematik som du tar upp! Att hitta ett passande jobb på dagens arbetsmarknad är för många en stor utmaning! Har man någon form av funktionsnedsättning som gör att man behöver extra stöd eller arrangemang på arbetsplatsen så kan vägen till att hitta ett lönearbete vara extra svår. Dock finns det nog flera former av stödåtgärder, som tillhandahålls av flera instanser, som kan vara till hjälp.

Kommunerna är skyldiga att ordna med sysselsättning åt långtidsarbetslösa. Kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som länge har varit arbetslösa och erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av arbets- och funktionsförmågan inte är kapabla att delta i TE-förvaltningens primära tjänster.

TE- byrån – när en person med funktionsnedsättning anmäler sig som arbetssökande så kan han/hon anhålla om att få en arbetstränare som hjälper med att hitta lämpligt jobb, med kontakter till arbetsgivare och med inskolning på arbetsplatsen. Servicen kan kombineras med stöd till arbetsgivaren i form av lönesubvention. TE-byråerna köper dessa sysselsättningstjänster av andra aktörer t.ex. Kårkulla.

Fountain House är en internationellt erkänd rörelse av verksamheter, s.k. klubbhus, för personer med psykisk ohälsa. Fountain House använder Klubbhusmodellen för psykosocial rehabilitering. Modellen bygger på en arbetsorienterad dag där medlemmar och anställda arbetar sida vid sida. Fontänhusen erbjuder ett program som ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden (modellen aktiverar även dom som redan är pensionärer ut i arbetslivet) säkra och behålla anställningar och studieplatser samt stötta till att hitta rätt utbildningar. Verksamhet på svenska har Klubbhus Fontana i Karis samt Klubbhuset Pelaren på Åland.

För en person som på något sätt är partiellt arbetsför så kan det vara enklast att starta sin väg mot arbetslivet på den egna socialbyrån. Där kan socialarbetaren ge vägledning och stöd och hjälpa till med att fylla i de ansökningar som man behöver fylla i och som oftast skall göras via webben.

Då det gäller att uppmärksamma frågan så jobbar t.ex. Vates-stiftelsen aktivt som expertorganisation för jämlik sysselsättning av personer med funktionsnedsättning samt långtidssjuka och partiellt arbetsföra personer. Inom förbundet så är det vår Intressebevakningsgrupp som bevakar frågan.

 

Mvh, Camilla

Kommentarer

Arbete för alla

I Jakobstadsregionen, Vasa och Södra Österbotten finns arbetstränare anställda av Arbetskliniken i Jakobstad, som numera ägs av Härmän kuntokeskus.

Lägg till ny kommentar