Varför ordnas inga kurser för barnfamiljer?

Varför ordnas inga kurser för barnfamiljer?

Fråga: 

Har ju ungefär sedan Våren 2001, då jag för första gången, hörde ens talas om hela FSPC, via en inom den Dåvarande Personalen, som numera, är Pensionerad, naturligtvis, följt med Er Kurslista och nog redan länge märkt, att Ni inte verkar ha någon Rehabilitering, att erbjuda för Barnfamiljer och tänker nu åt det hållet, att Barnet/Tonåringen, är "Huvudpersonen," alltså Personen, som har något inom den Psykiska Ohälsan, som skulle delta i Er Rehabilitering, antingen på egenhand, med sin Hela Familj, eller rentav kanske med Mor/Farförälrar, eller någon helt annan Kontaktperson, så har Ni någon gång, under Er Historik, haft dylik Rehabilitering och om inte, så varför inte då, vilken övrig Instans, bjuder då liknande Rehabilitering för just Barn/Yngre Tonåringar, som Ni, erbjuder för de övriga, är det STEA, som bestämmt, att Ni inte kan erbjuda dylikt för Barn med Psykisk Ohälsa och överlag, verkar Ni ju inte just längre, ha någon Rehabilitering, bekostad av FPA.

Svar: 

Hej

Tack M.H för din kommentar kring våra anpassningskurser.

Våra kurser styrs av efterfrågan. I många år har vi erbjudit anpassningskurser för familjer, som finansierats via FPA och STEA. Tyvärr har inte efterfrågan funnits för att fylla kursplatserna, så då har vi tagit en paus med dessa kurser. Istället har vi då riktat in oss på ungdomar och prövat se om dessa kurser drar deltagare, vilket det har gjort.

Vad gäller FPA-kurser, så har vi inte haft möjlighet att fortsätta fungera som serviceproducent pga. Standarden FPA kväver gällande bla. personella resurser.

Hälsningar Ann-Charlott

Kommentarer

DET TÄNKTE JAG OCKDÅ!

Har tänkt också, att det beror på dessa Standardkrav av FPA, att Ni inte har Möjlighet, att fortsätta som Serviceproducent, då tex. FDUV och Näkövammaiset Lapset RY www.silmatera.fi även de, har varit tvungna, att lägga ner FPA-bekostad Rehabilitering, just på grund av dessa orsaker. Bra, att då Ungdomskurser, bekostade av STEA, då har lockat till sig och kanske, även Kurser för Barnfamiljer, gör det i Frammtiden?

Lägg till ny kommentar