Intressebevakning

YAM - Youth Aware of Mental health

Psykosociala förbundet arbetar för att utveckla YAM i flera regioner i Finland. YAM är ett förebyggande skolprogram för psykisk hälsa bland unga.

bild på person som sätter upp affischer på väggen
Ann-Charlott Rastas, YAM-utvecklingschef, sätter upp posters på väggen.

Vad är YAM?
Inom Psykosociala förbundet är vi först i Finland med detta förebyggande YAM-arbete, som började i Österbotten år 2018. YAM stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. YAM står för Youth Aware of Mental health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), och är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får även kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. YAM riktar sig till hela klassen och utförs i klassrummet tillsammans med eleverna och utbildade YAM-instruktörer. YAM-programmet genomförs i skolorna under tre veckor, sammanlagt 5 lektioner.

Vi sprider YAM i flera regioner
I Psykosociala förbundets strategi ingår att arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Från år 2022 har vi utbildat 7 nya certifierade YAM-instruktörer i Finland. Dessa instruktörer är idag aktiva i Sydösterbotten och Nyland (USM rf och Barnavårdsföreningen rf). Från år 2023 fortsätter YAM-implementeringen och utvecklingsarbetet på olika håll i Finland.

Vill du veta mer om YAM?
Kontakta Ann-Charlott Rastas, ann-charlott.rastas@fspc.fi eller 050-368 8891.

Här kan du ladda ner YAM-broschyren som pdf.

Vem äger rättigheterna till YAM?
Mental Health in Mind International AB (MHiM) är exklusiv distributör av YAM. MHiM är ett forsknings- och utvecklingsföretag som startats med stöd från Karolinska Institutet InnovationsAB. Företaget delägs av Karolinska Institutet Holding AB och forskarna som tagit fram YAM.

Vi tackar våra samarbetsparter och bidragsgivare för att ni tror på oss och gör YAM-utvecklingsarbetet möjligt:​

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som stöder vårt riksomfattande YAM-utvecklingsarbete! Stort tack!

         

 • Bildningsväsendet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby
 • Bildningsväsendet i Kronoby 
 • Bildningsväsendet i Raseborg
 • USM rf
 • Barnavårdsföreningen rf
 • Mental Health in Mind (MHiM)
 • Bildningsväsendet i Malax, Kristinestad och Närpes
 • Nationellt centrum för suicidalforskning och prevention av psykisk hälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Stockholm
 • Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse för bidrag. Stort tack!
 • Stiftelsen Tre Smeder för bidrag. Stort tack!

          

 

Vår YAM-medarbetare Sofies tankar och erfarenheter kring YAM-projektet. Här kan du läsa hennes text.
YAM nämns som hjälpmedel för att öka kunskapen om välbefinnande och psykisk hälsa i en intervju med Kristian Wahlbeck, psykiater och ledande sakkunnig på Mieli (Österbottens Tidning 20.3.2023). Artikeln kan du läsa här (öppen för prenumeranter).

Här hittar du artiklar från det STEA-finansierade YAM-projektet år 2018-2021:
Österbottens Tidning uppmärksammar YAM-projektet i en artikel den 10.4.2018. Artikeln kan du läsa i sin helhet här.
Nytt skolprogram ska minska depressioner – Jakobstadsunga först ut i landet. Artikel i Österbottens Tidning den 1.10.2018.
Här bjuder vi på ett blogginlägg om hur vi har upplevt tiden i vår första skola, Oxhamns skola i Jakobstad.
Svenska Yle skriver om YAM-projektet 6.10.2018. Här kan du läsa artikeln.

bild på tre YAM-instruktörer