Intressebevakning

YAM – projekt som främjar ungas psykiska hälsa

Psykosociala förbundets projekt YAM är ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga, som pågår mellan 2018-2020.


Ann-Charlott Rastas, Psykosociala förbundets rehabiliteringschef och projektledare för YAM, sätter upp posters på väggen.

Psykosociala förbundet har under flera års tid genom forskningsrapporter och även egna uppföljningar tagit del av hur den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det är den självupplevda psykiska ohälsan (den egna känslan av deppighet, nedstämdhet, känsla av ångest, håglöshet) som ökat mest. När det handlar om den självupplevda psykiska ohälsan så kan man med preventiva insatser göra mycket och det är där vi vill komma in med ett förebyggande program som skulle nå ut till unga i åldern 14-16 år.
Under kommande läsår 2018-2019 kommer tre av våra anställda att arbeta som YAM-instruktörer i 28 klasser med 480 elever i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby.  Under hela projekttiden förväntas vi nå ut till cirka 1428 elever. Vi ser fram emot att få möjligheten att jobba preventivt och att kunna ingripa snabbt då en ungdom påvisar psykisk ohälsa.

Vad är YAM?
Inom Psykosociala förbundet är vi nu först med att starta detta preventiva projekt i Finland, med början i Österbotten. YAM stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. YAM, Youth Aware of Mental health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer samt empati, kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.
YAM riktar sig till hela klassen och utförs i klassrummet tillsammans med eleverna och utbildade YAM-instruktörer. YAM-programmet genomförs under tre veckor, sammanlagt 5 lektioner.

Vi tackar våra samarbetsparter för att ni tror på oss och gjort detta projekt möjligt:
- Bildningsväsendet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby
- Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
- Nykarleby stad
- Föreningen för mental hälsa i Finland r.f.
- Nationellt centrum för suicidalforskning och prevention av psykisk hälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Stockholm.

Den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen WHO och temat för årets dag är "Unga och psykisk hälsa i en föränderlig värld". YAMmarna firar dagen genom att starta upp i en ny skola, Cronhjelmskolan i Larsmo!

Svenska Yle skriver om YAM-projektet 6.10.2018. Här kan du läsa artikeln.

Österbottens Tidning uppmärksammade YAM-projektet i en artikel den 10.4.2018. Artikeln kan du läsa i sin helhet här.

Ann-Charlott Rastas berättar i ett inslag i Radio Vega vad YAM-projektet går ut på. Här kan du lyssna till inslaget.

Nytt skolprogram ska minska depressioner – Jakobstadsunga först ut i landet. Artikel i Österbottens Tidning den 1.10.2018.

Här bjuder vi på ett blogginlägg om hur vi har upplevt tiden i vår första skola, Oxhamns skola i Jakobstad.