Intressebevakning

YAM – projekt som främjar ungas psykiska hälsa

Psykosociala förbundets projekt YAM är ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga, som pågår mellan åren 2018-2022.

bild på person som sätter upp affischer på väggen
Ann-Charlott Rastas, Psykosociala förbundets rehabiliteringschef och projektledare för YAM, sätter upp posters på väggen.

Psykosociala förbundet har under flera års tid genom forskningsrapporter och egna uppföljningar tagit del av hur den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det är den självupplevda psykiska ohälsan, den egna känslan av deppighet, nedstämdhet och känsla av ångest som ökar mest. När det handlar om den självupplevda psykiska ohälsan så kan man med preventiva insatser göra mycket och det är där vi vill komma in med ett förebyggande program som skulle nå ut till unga i åldern 14-16 år. Under hela projekttiden arbetar tre av våra anställda som YAM-instruktörer i klasser i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Vi förväntas vi nå ut till cirka 1428 elever. Det känns bra att jobba preventivt och kunna ingripa snabbt då en ungdom påvisar psykisk ohälsa.

Vad är YAM?
Inom Psykosociala förbundet är vi först med detta preventiva projekt i Finland, som har börjat i Österbotten. YAM stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. YAM står för Youth Aware of Mental health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), och är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får även kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. YAM riktar sig till hela klassen och utförs i klassrummet tillsammans med eleverna och utbildade YAM-instruktörer. YAM-programmet genomförs under tre veckor, sammanlagt 5 lektioner.

Här kan du ladda ner YAM-broschyren som pdf.

Vem äger rättigheterna till YAM?
Mental Health in Mind International AB (MHiM) är exklusiv distributör av YAM. MHiM är ett forsknings- och utvecklingsföretag som startats med stöd från Karolinska Institutet InnovationsAB. Företaget delägs av Karolinska Institutet Holding AB och forskarna som tagit fram YAM.

Vi tackar våra samarbetsparter för att ni tror på oss och gör detta projekt möjligt:

  • Bildningsväsendet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby
  • Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
  • Nykarleby stad
  • Föreningen för mental hälsa i Finland r.f.
  • Nationellt centrum för suicidalforskning och prevention av psykisk hälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Stockholm

Svenska Yle skriver om YAM-projektet 6.10.2018. Här kan du läsa artikeln.

Vår YAM-medarbetare Sofies tankar och erfarenheter kring YAM-projektet. Här kan du läsa hennes text.

Österbottens Tidning uppmärksammar YAM-projektet i en artikel den 10.4.2018. Artikeln kan du läsa i sin helhet här.

Ann-Charlott Rastas berättar i ett inslag i Radio Vega vad YAM-projektet går ut på. Här kan du lyssna till inslaget.

Nytt skolprogram ska minska depressioner – Jakobstadsunga först ut i landet. Artikel i Österbottens Tidning den 1.10.2018.

Här bjuder vi på ett blogginlägg om hur vi har upplevt tiden i vår första skola, Oxhamns skola i Jakobstad.

 

bild på tre YAM-instruktörer