KAMPANJ 2019-2020: Psykisk hälsa för alla

KAMPANJ 2019-2020: Psykisk hälsa för alla

Med anledning av att Psykosociala förbundetfyller 35 år lanseras kampanjen ”Psykisk hälsa för alla” under tiden 10.10.2019 - 9.10.2020 till förmån för personer med psykisk ohälsa som bor i Finland. Vi vill samla in medel för att kunna hjälpa dem som behöver det. Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid, och varje gång påverkar det många runt omkring. Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa är själva i riskzonen och vart fjärde barn är barnanhörig. De flesta sjukskrivningarna i Finland beror numera på någon form av psykisk ohälsa.

Ändå gör den psykiska ohälsan sällan något stort väsen av sig. Den finns mitt ibland oss, men syns sällan på utsidan. Med den här kampanjen vill vi sträcka ut en hand och hjälpa dem som behöver stöd. Det kan vara du eller jag eller någon runt omkring oss som behöver hjälp, just här – just nu.

Vill du bidra till kraft, styrka och hopp för dem som just nu behöver det?

Psykisk hälsa för alla PDF

Hur kan man donera till insamlingen? 

Donera till insamlingen genom att ringa till våra insamlingsnummer: 

06000-55010 (du bidrar med 10 euro)
06000-55020 (du bidrar med 20 euro)

Eller genom att göra en inbetalning till insamlingskontot FI40 1745 3000 2190 40 med referens 33080. Obs! Använd alltid referensnumret vid inbetalning!

Hur och när kan man söka stipendier från insamlingen?

Stipendier lediganslås att sökas här på Psykosociala förbundets hemsida under år 2020. Ansökningsblanketten hittar du här. Medlen används för barn, ungdomar och vuxna som berörs av psykisk ohälsa. Stipendier kan sökas av dig som är bosatt i Finland, för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation.

Hantering av personuppgifter i insamlingen 

Förbundet upprätthåller ett personregister över personer som ansöker, beviljas och får utbetalat stipendier via insamlingen och mera information om hur personuppgifter hanteras hittar du här.
Insamlingsmålet är 10 000 euro. Donationer till insamlingen kan göras i hela landet utom på Åland.
Insamlingens tillståndsnummer är RA/2019/683.