5 filmer om psykisk ohälsa

5 filmer om psykisk ohälsa

Psykosociala förbundet har under hösten gjort ett samarbete med Axxells erfarenhetsexpertutbildning. Vi har producerat fem filmer med fem olika personer, och alla som intervjuas är utbildade erfarenhetsexperter. I filmerna får vi höra dem berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa, deras återhämtning, samt tankar om hur erfarenhetsexpertis kan tas tillvara i Svenskfinland. En erfarenhetsexpert är en person som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller missbruk - antingen som patient, tillfrisknad eller som anhörig, och har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning.

Film och klipp: Susanne Skata, Sus Productions
Projektet genomförs med stöd av:
SFV
Gesellius fond
Otto Malms donationsfond

Filmen med erfarenhetsexpert Heidi kan du se här.

Filmen med erfarenhetsexpert Susanne kan du se här.

Filmen med erfarenhetsexpert Dimi kan du se här.

Filmen med erfarenhetsexpert Celinda kan du se här.

Filmen med erfarenhetsexpert Malena kan du se här.