Ansök senast 10 oktober till kursen Depressionsskola

Ansök senast 10 oktober till kursen Depressionsskola

Det finns ännu tid att ansöka till vår kurs Depressionsskola fram till 10.10.2021!

Kursen ordnas den 11.11.2021-14.11.2021 vid Backby herrgård, Esbo (tidigare Kaisankoti). Målgruppen är vuxna personer med depressionssymptom och psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland.

Målsättning är att lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd. Målet med kursen är att med självhjälpsmetod, föreläsning och gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodens längd och göra depressionsepisoderna mindre kraftiga. Under kursen har du också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd.

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.

Ansökan till kursen sker enklast via vår hemsida
https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser

Ansökningsblankett kan också beställas via Camilla
Tel: 050-4096640
camilla.roslund-nordling@fspc.fi

Ansökan skickas till; Psykosociala förbundet r.f
Kursverksamheten
Kanalesplanaden 19 B 13
68 600 Jakobstad