Ansök till kurs för anhöriga senast 15.8.2021!

Ansök till kurs för anhöriga senast 15.8.2021!

Den 16.09.2021-19.09.2021 ordnas vår kurs för anhöriga vid Norrvalla, Vörå. Kursen ordnas i samarbete med Finfami Nyland rf. Denna kurs riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland.

Målsättning: att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge mellan vila och aktivitet. Möjlighet att stanna upp och finna krafter. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamratstöd. 
Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.

Senast 15.8.2021 behöver vi din ansökan!
Läs mer om kursen här och sänd din ansökan enkelt via denna länk.

Välkommen med!