Ansök till kurs för anhöriga senast 9.10

Ansök till kurs för anhöriga senast 9.10

Den 5-8.11.2020 hålls vår anpassningskurs för anhöriga vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo. Kursen ordnas i samarbete med Finfami Nyland rf.

Kursen riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland.

Målsättningen med kursen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner ordnas kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Vi erbjuder dig samtidigt ett läge mellan vila och aktivitet, samt möjlighet att stanna upp och finna krafter. 

Läs mer om kursen här och ansök via denna länk.

Skicka din ansökan senast: 9.10.2020

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.