Ansök till kursen "Depressionsskola" senast 18.9

Ansök till kursen "Depressionsskola" senast 18.9

Den 22-25.10.2020 hålls vår kurs "Depressionsskola" på Backby herrgård i Esbo (tidigare Kaisankoti). Kursen riktar sig till vuxna personer med depressions symptom och med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Under kursen kan du lära dig att förebygga och hantera depressionstillstånd.

Läs mer om kursen här och sänd din ansökan enkelt via denna länk.  Senast fredag 18.09.2020 vill vi ha din ansökan!

Målet med kursen är att med självhjälpsmetod, föreläsning och gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodens längd och göra depressionsepisoderna mindre kraftiga. Kom med och äffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd!

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.