Ansök till Må bra-kursen för unga senast 11.9

Ansök till Må bra-kursen för unga senast 11.9

Den 8-11 oktober hålls kursen "Det är lugnt - Må bra-kurs för unga" i Pörkenäs, Jakobstad. Målgruppen är unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest, som vill lära sig stresshantering och få stöd i sin återhämtning. Målsättningen med kursen är att öka den ungas välbefinnande, förbättra självkännedom och självkänsla och lära ut metoder för att känna igen och kunna hantera stress och nervositet. Kom med på en härlig kurs och träffa andra jämnåriga med liknande erfarenheter! Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. Senast den 11.9 vill vi ha din ansökan! Här kan du läsa mer om kursen.