Ansök till vår kurs "Depressionsskola" - Ännu några platser kvar!

Ansök till vår kurs "Depressionsskola" - Ännu några platser kvar!

Det finns ännu några lediga kursplatser till depressionsskolan. Vänligen tag direkt kontakt med Ann-Charlott telnr. 050-3688891. Vi strävar till att fylla platserna vart efter ansökan inkommer och man hör till målgruppen för nämnda kurs!

Kursen ordnas den 11.11.2021-14.11.2021 vid Backby herrgård, Esbo (tidigare Kaisankoti). Målgruppen är vuxna personer med depressionssymptom och psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Alla som deltar på kursen kommer att få egna rum. Välkommen med din ansökan snarast!

Målsättning är att lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd. Målet med kursen är att med självhjälpsmetod, föreläsning och gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodens längd och göra depressionsepisoderna mindre kraftiga. Under kursen har du också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd.

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.

Ansökan till kursen sker enklast via vår hemsida
https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser