Ansök till vår kurs för unga i åldern 16-20!

Ansök till vår kurs för unga i åldern 16-20!

Nu är det dags att ansöka till kursen Ta det lugnt - må bra-kurs för unga! Du som är 16-20 år, häng med på kursen träffa andra med liknande erfarenheter. Senast 26.9.2021 vill vi ha din ansökan!

Här ansöker du lätt till vår kurs: https://kurser.fspc.fi/kurser/kurserforunga/

Målgrupp: Unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest som vill lära sig stresshantering samt få stöd i sin återhämtning.
Målsättning: att öka den ungas välbefinnande, att förbättra självkännedom och självkänsla, att ge den unga metoder att känna igen och hantera stress och nervositet.
Träffa andra med likande erfarenhet, kamratstöd av jämnåriga i samma situation. Hitta roliga avkopplande saker att göra tillsammans.

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.

Läs mer om kursen här!

Ansökningsblankett kan också beställas via Camilla
Tel: 050-4096640
camilla.roslund-nordling@fspc.fi

Ansökan skickas till; Psykosociala förbundet r.f
Kursverksamheten
Kanalesplanaden 19 B 13
68 600 Jakobstad