Coronaläget: FPA utreder frågor som gäller förmåner

Coronaläget: FPA utreder frågor som gäller förmåner

Info från FPA:
"Vi utreder många frågor som gäller förmånerna"
I och med den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset söker man svar på många nya frågor som gäller rehabiliteringstjänster, dagpenning vid smittsam sjukdom och arbetslöshetsförmåner.
Rehabilitering ges ofta ansikte mot ansikte och många klienter har beslutat att inte delta i rehabilitering på grund av smittrisken. Många sysselsättningsfrämjande åtgärder i anslutning till arbetslöshetsförmåner har lagts på is, eftersom de aktörer som erbjuder de här tjänsterna har stängt sina dörrar. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas bara om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har förordnat isolering eller karantän på grund av coronadiagnos för en person som insjuknat eller varit utsatt för smitta. Alla som insjuknat testas emellertid inte längre.
– Vi förstår att kunderna och också producenterna av rehabiliteringstjänster har många frågor just nu. Vi utreder de här frågorna tills vi fått klarhet i dem, säger förmånsdirektör Anne Neimala.
– I det här skedet kan vi åtminstone berätta att rehabiliteringen för riskgrupper kommer att flyttas till en senare tidpunkt.
FPA-sidan Aktuellt om coronavirusläget uppdateras hela tiden med ny information.
– FPA hoppas och arbetar för att utbetalningen av förmåner inte ska behöva ändras, även om en kunds studier exempelvis inte framskrider tillräckligt på grund av coronaläget. Det här innebär att vi strävar efter att fortsätta betala ut förmånerna enligt de nuvarande besluten.
Även om dagpenning vid smittsam sjukdom inte beviljas på grund av coronaviruset, är det ändå möjligt att få sjukdagpenning enligt villkoren för sjukdagpenning.
Här kan du läsa mera.