Coronaviruset skapar hälsoångest

Coronaviruset skapar hälsoångest

Världshälsoorganisationen WHO har listat några tips på hur man hanterar oro, rädsla, ilska och förvirring vid en kris – som nu, med spridningen av coronaviruset som får många att känna hälsoångest. “Prata med människor du litar på”, skriver WHO. Andra praktiska råd är:

  • Använd inte rökning, alkohol eller andra droger för att hantera dina känslor.  
  • Ta reda på fakta. Samla information som hjälper dig att bedöma risken, så att du kan ta till rimliga försiktighetsåtgärder. Hitta en säker källa som du kan lita på.
  • Begränsa oron genom att minska tiden som du och din familj ägnar åt att följa mediebevakning som du upplever som upprörande. 
  • Använd kunskap som har hjälpt dig att hantera motgångar tidigare i livet.

WHO har även tips till den som sitter i karantän och måste hålla sig hemma. “Upprätthåll en hälsosam livsstil – med korrekt kost, sömn, träning och sociala kontakter med nära och kära hemma, och via mejl och telefon med andra vänner och familj”. WHO rekommenderar också att man ska ha en plan för hur man söker hjälp för psykisk ohälsa om man känner sig överväldigad av oro och stress.