Finns det någon stödgrupp för den som upplevt våld inom familjen?

Finns det någon stödgrupp för den som upplevt våld inom familjen?

Finns det någon stödgrupp för den som upplevt våld inom familjen? Undrar signaturen Camah. Vi har svarat på den frågan i vår stödtjänst "Ställ en fråga" som du hittar här.