Fokus på oro i nästa nummer av Respons

Fokus på oro i nästa nummer av Respons

När en familjemedlem insjuknar i psykisk ohälsa är det mycket fokus på sjukdomen och den som är sjuk. Oron som anhöriga kan känna, är stor. Lotta Björkvik beskriver oron som ett moln som finns på himlen hela tiden. Ibland är molnet mörkt och stort, ibland skymtar det långt borta. Men det försvinner aldrig helt. I nästa nummer av tidningen Respons kan du läsa intervjun med Lotta Björkvik och Michaela Relander, som båda är anhöriga till familjemedlemmar med psykisk ohälsa – Lottas man har bipolär sjukdom, och Michaelas dotter insjuknade som 14-åring i svår ätstörning. Både Lotta och Michaela bär på upplevelser, kunskap och erfarenheter som de vill dela med sig av - för att andra anhöriga ska veta att de inte är ensamma, och för att de tycker att anhörigas stödtjänster kunde utvecklas. Temat för tidningen är Oro, ett ämne som engagerar - aldrig tidigare har vi som jobbar med tidningen fått ta emot så många mejl och telefonsamtal från människor som velat berätta om sin relation, och sina tankar kring oro. Några av berättelserna hittar du i vår tidning. 
⭐ Vill DU ha ett gratisexemplar av Respons? Eller starta en prenumeration? Tidningen kostar 20 euro/år. 
Här kan du göra din beställning