Förbundets vårmöte hålls 16.6

Förbundets vårmöte hålls 16.6

Psykosociala förbundets vårmöte hålls den 16 juni 2020 kl.12.00. Mötet ordnas både fysiskt och digitalt. Fysiskt på G18 i Helsingfors (festsalen), digitalt via plattformen ZOOM. På grund av rådande Corona-pandemi ordnas mötet två månader försenat, men i Finland har man beslutat om en tillfällig lagändring, så att föreningar och bolag ska kunna hålla sina års- och vårmöten före utgången av septembermånad och dessutom vid behov kunna möjliggöra digitalt deltagande. Här kan du anmäla dig eller din föreninggs röstberättigade representant till vårmötet.