Förlängd ansökningstid till kurs för anhöriga - Ansök fram till 18.10

Förlängd ansökningstid till kurs för anhöriga - Ansök fram till 18.10

Ansökningstiden till vår kurs för anhöriga har förlängts till 18.10 - välkommen med din ansökan! Kursen ordnas i samarbete med FinFami Nyland rf och riktar sig till anhöriga till en person med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge mellan vila och aktivitet. Möjlighet att stanna upp och finna krafter. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamratstöd.

Kursen hålls 5-8.11 vid Backby herrgård (Kaisan koti) i Esbo.

Sänd din ansökan enkelt via denna länk eller läs mer om kursen här!

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. Kursens språk är svenska.