Info om höstens rehabiliteringskurser

Info om höstens rehabiliteringskurser

Vi strävar till att hålla våra anpassningskurser enligt planerna, trots covid-19. Vissa säkerhetsarrangemang har vi gjort, till exempel följande: alla som deltar i någon av våra kurser denna höst kommer att garanteras egna enkelrum i samband med inkvarteringar. I övrigt följer vi de rekommendationer som nämns från Social- och hälsovårdsministeriet. Vi kommer att göra allt för att både kursdeltagare och kursledare ska känna sig trygga. Varmt välkommen med på kurs! Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår kurskoordinator Pia Rosengård, tel 050-5142295 eller pia.rosengard@fspc.fi. Här hittar du kurslistan.