Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför kommunalvalet 2021

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför kommunalvalet 2021

Psykosociala förbundet deltar i kampanjen En kommun för alla - #EnKommunFörAlla som lyfter fram funktionshinderfrågor inför kommunalvalet 2021.

Kampanjen är ett samarbete med SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund FDUV, Psykosociala förbundet, Svenska hörselförbundet, Förbundet Finlandssvenska synskadade och FMA - Funktionsrätt med ansvar.

Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Vi vill öka kunskapen om funktionsnedsättningar och viktiga funktionshinderfrågor.

Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

Läs mer på kampanjsidan på SAMS webbplats: https://samsnet.fi/kommunalvalet/ och ta en titt på vår kampanjvideo!

Vi är många.
Vi är olika.
Vi är kommuninvånare som alla andra.