Kom med på sömnskola i december!

Kom med på sömnskola i december!

Målsättningen är att få kunskap om sömnens fysiologi (d.v.s. hur en normal sömn är uppbyggd), om olika former av sömnstörningar och tänkbara orsaker till dem, samt hur man själv med hjälp av olika livsstilsförändringar kan förbättra sin sömnkvalitet. Inom ramarna för kursen kommer vi även att integrera ACT (Acceptance and Commitment Therapy/ Training) som ett redskap för att lära sig sova bättre. Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. Ta kontakt om du vill veta mer!