Krishjälp på svenska

Krishjälp på svenska

Med anledning av dataintrånget på Vastaamo vill vi informera om var Du kan få hjälp och stöd.
Brottsofferjouren: måndagar-fredagar klockan 12-14. Numret är 116 006.
Psykisk hälsa Finlands svenskspråkiga kristelefon: måndagar och onsdagar kl. 16-20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13. Numret är 09-2525 0112.
Psykosociala förbundets stödfunktion ”Ställ en fråga”. Ställ en fråga anonymt här, via vår hemsida.