Kurs i Psykiska första hjälpen®1 - Psykisk hälsa som livskunskap

Kurs i Psykiska första hjälpen®1 - Psykisk hälsa som livskunskap

I november har du möjlighet att delta i kursen Psykiska första hjälpen®1 - Psykisk hälsa som livskunskap i Helsingfors. Psykiska första hjälpen är lämplig för alla som är intresserade att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kursen ordnas den 14-15.11 kl.9-16 vid Lappvikens sjukhus. Kursen är avgiftsfri med understöd av Stiftelsen Tre Smeder.

Anmälan senast ons 11.11 via denna länk.

Utgångspunkter i utbildningen:

- Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet.
- Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer.
- Psykiska hälsan kan övas upp och färdigheter tränas.

OBS! På grund av den rådande coronapandemin rekommenderas användning av ansiktsmasker och vi håller lämpliga säkerhetsavstånd i kursutrymmet

Tilläggsinformation: Nonni Mäkikärki, 0400450065/ nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi

Det finns möjlighet att köpa kaffe vid Lappvikens kafé och lunch kan köpas på egen bekostnad vid kaféet, restaurangen Loop, eller vid Gräsvikens köpcenter.

Besök www.psykiskaforstahjalpen.fi för mera information.